Styret 2017-2018
Styret 2017-2018

Om Akershus Bygdekvinnelag

Bildet viser fylkesstyret etter valget i mars 2017. Rekkefølgen fra venstre er Liv Kristin, Christine, Jorun, Bodil, Ingrid og Marit. Det var Ane Grøndahl som tok bildet.

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 22 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2017 ble Marit Bjerke Tomter gjenvalgt som leder. Jorun Henriksen er nestleder og Facebook-ansvarlig. Bodil Berg er kasserer, Ingrid Grene Henriksen er sekretær og studieleder og Liv Kristin Brattum og Christine Eriksrud er styremedlemmer. Christine skal være hjemmesideansvarlig. Ingrid er kontaktperson for lagene Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker og Sørum. Liv Kristin har lagene i Follo (Vestby, Ås, Ski, Kråkstad og Frogn). Jorun holder kontakten med Asker, Bærum, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal/Hakadal. Bodil samarbeider med Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

I tillegg til de seks på bildet sitter per mai 2017  Ann Kristin Knudsen (Akershus Bondelag) og Andrea Skovseth (Akershus Bygdeungdomslag) i styret i Akershus Bygdekvinnelag. Kari Bergitte Finstad er 1. vara og skal også møte fast på styremøtene.

Kontaktinformasjon til styret: akershus.nbk@bygdekvinnelaget.no 

Person

E-postadresse

Mobil

Postadresse

Marit Bjerke Tomter

mtomter@hotmail.com

48066818

Nedre Rælingsvei 744,

2009 Nordby

Jorun Henriksen

jorun@hauergaard.no

90174887

Klommesteinveien 18,

1449 Drøbak

Bodil Berg

bb-berg@online.no

97169636

Bjerkeveien 12,

1409 Kråkstad

Ingrid Grene Henriksen

ingridgrene@gmail.com

47041870

Steinbukken 6,

2080 Eidsvoll

Liv Kristin Brattum

Livkr.brattum@hotmail.com

40460126

Jerpåsveien 10,

1383 Asker

Christine Skjellum Eriksrud

christine.eriksrud@gmail.com

97533810

Hafsteinvegen 23,

1960 Løken

Kari Bergitte Finstad

kari@jegstad.no

91765119

Drøbakveien 40,

1540 Vestby