Bøker til salgs

Bokhandel'n

Hedmark Bygdekvinnelag har opp i gjennom årene laget noen bøker for salg. Bøkene kan kjøpes ved å henvende seg til kontoret på telefon 62 55 53 10 eller på e-post til anne.rustad@bondelaget.no.

Bøker:                                               Pris:

Hårdaskost og hærdasmat                120,-

Poteten - tilbake på matbordet         100,-    

Helenes Havrebok                              100,-

Gullkornet/HBK-nytt                            50,-            
 

05.

Apr

Rendalen Bygdekvinnelag

13.

Apr

28.

Apr

Rendalen Bygdekvinnelag