Om Hedmark Bygdekvinnelag

Hedmark Bygdekvinnelag har 36 lokallag fordelt i hele Hedmark. Hedmark Bygdekvinnelag har avtale med Hedmark Bondelag om en 10% stilling. Anne Rustad er ansatt i stillingen og har kontorplass i Landbrukssenteret på Blæstad. Adresse: Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu. tlf. 62555310.

Adresseliste over lokallaga i Hedmark Bygdekvinnelag 2016/2017:

Alvdal Bygdekvinnelag: Grete Marie Steigen, Husantunveien 13, 2560 Alvdal, 91523121,  gmsteien@gmail.com,
Brandval Bygdekvinnelag: Guri Gjølstad Røhnebæk, Vestre Solørveg 880, 2219 Brandval, 95155105, guri@east.no
Brøttum Bygdekvinnelag: Hanne Marit Amb, Kløvstadhøgdvn. 395, 2372 Brøttum, 48196248, hanneam@online.no
Dalsbygda Bygdekvinnelag: Solveig Nordvang (kontaktperson), Brattåsveien 35, 2552 Dalsbygda, 94803863, sonordva@roros.net
Eidskog Bygdekvinnelag: Heidi Børresen (postmottaker), Snesbølgutua 60, 2232 Tobøl, 95913671, heidiboerresen@gmail.com
Fagernes Bygdekvinnelag: Sissel M. Ophus, Fløtlivn. 17, 2390  Moelv, 97677119, sma-o@online.no
Folldal Bygdekvinnelag: Grete Brandsnes (postmottaker), Folldalsvegen 3315, 2580 Folldal, 90953926, grete@brandsnes.no
Furnes Bygdekvinnelag: Berthe Sørby (postmottaker), Bjørgedalsv. 98, 2388 Brumunddal. 91393224, einsorby@gmail.com 
Fåset Bygdekvinnelag: Anita Morgenlie Fiskvik, Fåvoll, 2500 Tynset, 90204174, amf@alvdal.kommune.no
Heradsbygd Bygdekvinnelag: Bente Sylvi Løken, Bygdeveien 97, 2415 Heradsbygd, 48055090. bentesylvi@online.no
Hodalen Bygdekvinnelag: Liv Inger Rye, Hodalen, 2450 Tolga, 95850030, livinrye@hotmail.com
Hof Vestre Bygdekvinnelag: Sigrid Holmen, Hukusjøveien 447, 2260 Kirkenær, 91126620, sigridholmen@brednett.
Hof Østre Bygdekvinnelag:  Anna Lund Grønneng, Sætrevegen 42, 2266 Arneberg, 92616714, annalundg54@gmail.com
Lonås Bygdekvinnelag:  Ingrid Lunåsmo, Rute 603, 2500 Tynset, ingrid.lunasmo@hotmail.com  
Nedre Folldal Bygdekvinnelag: Merethe Grimsbo, Hemigardsvegen 6, 2582 Grimsbo, 91146054, merethe.grimsbo@tine.no
Nes og Helgøya Bygdekvinnelag: Elisabeth Finne Riley, Tingnesvegen 752, 2350 Nes på Hedmark, 98003247, elisabethriley@hotmail.com
Odal Bygdekvinnelag: Kari Skjønhaug (postmottaker), Lille Toner, Tonerroa 226, 2133 Gardvik, 41308184,  thor-egs@online.no
Os Bygdekvinnelag: Agnes Osflaten, Rørosvn. 38, 2550 Os i Østerdalen, 45263017,  agnes-osflaten@hotmail.com
Rendalen Bygdekvinnelag: Gerd Janne Storli Simensen, Moraveien 5, 2485 Rendalen, 48038658, isimense@online.no
Ringsaker Bygdekvinnelag: Inger Amb, Amsvegen 133, 2355 Gaupen, 99578609, inger.amb@gmail.com
Romedal Bygdekvinnelag: Margrete Ruud Skjeseth, Olsrudvegen 163 A, 2322 Ridabu, 94845848, margreters@gmail.com
Stange Bygdekvinnelag: Solvår Lang-Ree, Solheimsgutua 15, 2335 Stange, 95133763, mlangree@bbnett.no
Stor-Elvdal Bygdekvinnelag: Else Helene Myrvang, Hammarvn 54, 2480 Koppang, 99246900, veslam@online.no
Tolga Bygdekvinnelag: Rigmor Tollan, Olsergjelten 5, 2540 Tolga, 48257420, rigmor.tollan@hotmail.com
Trysil Bygdekvinnelag: Målfrid Øvergård, Slettengvegen 87, 2420 Trysil, 91540570, malfridovergard@gmail.no
Tufsingdal Bygdekvinnelag: Signe Håsether, Kopparleden 5955, 2555 Tufsingdalen, 99511950, signe.2000@hotmail.com
Tylldalen Bygdekvinnelag: Synnøve Viken Røe, Myrheim, 2510 Tylldalen, 91175487, synv@online.no
Vallset Bygdekvinnelag: Irene Engen Øie, Fossvegen 393, 2337 Tangen, 97535174, ieo@agendamail.net
Vang Bygdekvinnelag: Helen Texnæs Aalstad (kontaktperson), Lagråvn 153, 2324 Vang H, 97598363, helaalst@online.no
Vestsia Bygdekvinnelag: Anne B. Skara, Kulåsveien 45, 2260 Kirkenær, 41296515, arnfskar@online.no
Vingelen Bygdekvinnelag: Marte Garnn Vingelen, Nordate 79, 2542 Vingelen, 47465572, marte.g.vingelen@tynset.kommune.no
Våler Bygdekvinnelag: Liv Larsen Burud,  Sørskogbygdvn. 2633, 2412 Sørskogbygda, 95796216, livlb54@hotmail.com
Østre Grue Bygdekvinnelag: Magnhild Viken Moe, Solørvegen, 2264 Grinder, 48109867, magnhild.moe@online.no
Øvre Folldal Bygdekvinnelag: Kirstine Prestmoen Tallerås, Søre Systugu Dalen, 2584 Dalholen, 99589764, kirstine.p.talleras@hotmail.com
Åmot Bygdekvinnelag: Ingrid Gjems,  Haugedalsveien 408, 2450 Rena, 99108085, ingrid.gjems@gmail.com
Åsmarka Bygdekvinnelag: Kjerstin G. Lundgård, Åsmarkvn. 1656, 2365 Åsmarka, 95799716, kjerstingl@gmail.com

05.

Apr

Rendalen Bygdekvinnelag

13.

Apr

28.

Apr

Rendalen Bygdekvinnelag