Om Hedmark Bygdekvinnelag

Hedmark Bygdekvinnelag har 36 lokallag fordelt i hele Hedmark. Hedmark Bygdekvinnelag har avtale med Hedmark Bondelag om en 10% stilling. Anne Rustad er ansatt i stillingen og har kontorplass i Landbrukssenteret på Blæstad. Adresse: Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu. tlf. 62555310.

Adresseliste over lokallaga i Hedmark Bygdekvinnelag 2016/2017:

Alvdal Bygdekvinnelag: Grete Marie Steigen, Husantunveien 13, 2560 Alvdal, 91523121,  gmsteien@gmail.com,
Brandval Bygdekvinnelag: Guri Gjølstad Røhnebæk, Vestre Solørveg 880, 2219 Brandval, 95155105, guri@east.no
Brøttum Bygdekvinnelag: Hanne Marit Amb, Kløvstadhøgdvn. 395, 2372 Brøttum, 48196248, hanneam@online.no
Dalsbygda Bygdekvinnelag: Solveig Nordvang (kontaktperson), Brattåsveien 35, 2552 Dalsbygda, 94803863, sonordva@roros.net
Eidskog Bygdekvinnelag: Liv Kari Ingelsrud Andreassen, Bergervegen 331, Øgard av Berger, 2230 Skotterud, 41411128, li-kaand@online.no
Fagernes Bygdekvinnelag: Sissel M. Ophus, Fløtlivn. 17, 2390  Moelv, 97677119, sma-o@online.no
Folldal Bygdekvinnelag: Anne Helga Bjerkeseth Øian (kontaktperson), Øyan; 2580 Folldal; 48035438, Anne-Helga.B.Oian@folldal.kommune.no
Furnes Bygdekvinnelag: Torill Dobloug; Furnesvegen 672, 2320 Furnes, 62358187, tdobloug@gmail.com
Fåset Bygdekvinnelag: Berit Stendal, Smedgrindmoen, 2500 Tynset, 90204174, berit.stendal@fjellnett.no
Heradsbygd Bygdekvinnelag: Bente Sylvi Løken, Bygdeveien 97, 2415 Heradsbygda, 48055090, bentesylvi@online.no
Hodalen Bygdekvinnelag: Bjørg Inger Ryalen, Hodalen,  2540 Tolga, 91819046, bjorg.ryalen@gmail.com
Hof Vestre Bygdekvinnelag: Sigrid Holmen, Hukusjøveien 447, 2260 Kirkenær, 91126620, sigridholmen@brednett.
Hof Østre Bygdekvinnelag:  Solveig Borg, Hofvegen 80, 2266 Arneberg, 97614637, solveigborg@hotmail.com
Lonås Bygdekvinnelag:  Ingrid Lunåsmo, Rute 603, 2500 Tynset, ingrid.lunasmo@hotmail.com  
Nedre Folldal Bygdekvinnelag: Merethe Grimsbo, Hemigardsvegen 6, 2582 Grimsbo, 91146054, merethe.grimsbo@tine.no
Nes og Helgøya Bygdekvinnelag: Elisabeth Finne Riley, 98003247, elisabethriley@hotmail.com
Odal Bygdekvinnelag: Kathe Yvonn Seigerud, Vestsida 234, 2130 Knapper, 97790305, katheyvonn1@gmail.com
Os Bygdekvinnelag: Anne Ryen, Gjetarveien 26, 2550 Os, 48027611, anne.ryen@roros.net
Rendalen Bygdekvinnelag: Gerd Janne Storli Simensen, Moraveien 5, 2485 Rendalen, 48038658, isimense@online.no
Ringsaker Bygdekvinnelag: Inger Amb, Amsvegen 133, 2355 Gaupen, 99578609, inger.amb@gmail.com
Romedal Bygdekvinnelag: Margrete Ruud Skjeseth, Olsrudvegen 163 A, 2322 Ridabu, 94845848, margreters@gmail.com
Stange Bygdekvinnelag: Solvår Lang-Ree, Solheimsgutua 15, 2335 Stange, 95133763, mlangree@bbnett.no
Stor-Elvdal Bygdekvinnelag: Else Helene Myrvang, Hammarvn 54, 2480 Koppang, 99246900, veslam@online.no
Tolga Bygdekvinnelag: Anne Maren Røseplass,  2540 Tolga, 98227921, annemarenroseplass@gmail.com
Trysil Bygdekvinnelag: Målfrid Øvergård, Slettengvegen 87, 2420 Trysil, 91540570, malfridovergard@gmail.no
Tufsingdal Bygdekvinnelag: Signe Håsether, Kopparleden 5955, 2555 Tufsingdalen, 99511950 
Tylldalen Bygdekvinnelag: Synnøve Viken Røe, Myrheim, 2510 Tylldalen, 91175487, synv@online.no
Vallset Bygdekvinnelag: Irene Engen Øie, Fossvegen 393, 2337 Tangen, 97535174, ieo@agendamail.net
Vang Bygdekvinnelag: Helen Texnæs Aalstad (kontaktperson), Lagråvn 153, 2324 Vang H, 97598363, helaalst@online.no
Veldre Bygdekvinnelag, 
Vestsida Bygdekvinnelag: Tone W. Botilsrud, Voldsnesgutua 70, 2260 Kirkenær, 48226992, owobo@online.no
Vingelen Bygdekvinnelag: Eli Røsten, Hagen, 2542 Vingelen, 97776893, elrosten@hotmail.com
Våler Bygdekvinnelag: Liv Larsen Burud,  Sørskogbygdvn. 2633, 2412 Sørskogbygda, 95796216, livlb54@hotmail.com
Østre Grue Bygdekvinnelag: Magnhild Viken Moe, Solørvegen, 2264 Grinder, 48109867, magnhild.moe@online.no
Øvre Folldal Bygdekvinnelag: Kirstine Prestmoen Tallerås, Søre Systugu Dalen, 2584 Dalholen, 99589764, kirstine.p.talleras@hotmail.com
Åmot Bygdekvinnelag: Ingrid Gjems,  Haugedalsveien 408, 2450 Rena, 99108085, ingrid.gjems@gmail.com
Åsmarka Bygdekvinnelag: Kjerstin G. Lundgård, Åsmarkvn. 1656, 2365 Åsmarka, 95799716, kjerstingl@gmail.com

22.

okt

Rendalen Bygdekvinnelag

25.

okt

Ringsaker Bygdekvinnelag