Hotell Waterfront Ålesund
Karen Aase Nilsen "Ingunn Talgø"
Ellen Krageberg - styreleder i NBK
Rose Bergsli - Sekretær, Gunvor D. Friisvold - Ordstyrer og Ingunn Talgø - Fylkesleder
100 års jubileum
festmiddag
Underholdning av Maria Holand Tøsse
Jubileums kake
Festmiddag

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag og 100 års jubileum.

En flott lørdag i Mars møtes representanter for lokallagene i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag til fylkesmøte. I år er det lagt til Ålesund. Vi skal feire at det er 100 år siden det første Bondekvinnelaget ble stiftet. Vinteren 1917  bles Karen Aase Nilsen liv i Spjelkavik Bondekvinnelag. Er vårt eldste. Møre og Romsdals fylkeslag er 70 år...

Vi ble ønsket velkommen av ho som stiftet Norges første Bondekvinnelag... Ingunn Talgø gjorde seg i den forkledningen, en festlig start på Fylkesmøte og 100 års markering.

Ordføreren i Ålesund kommune holdt en kort histore om Ålesund og gratulerte oss med Jubileumet.

Ellen Krageberg - Styreleder i Norges Bygdekvinnelag fortalte hva dem jobbet med sentralt og hva vi i fylke og lokal lagene skal jobbe med 2017/2018..  Dette gir en fin inspirasjon og ta med seg heim til lokalagene. Det er her vi ser vi er medlem i en flott organisasjon.

Bente Alnæs informerer om "prosjekt tradisjonsmat" Hun er Møre og Romsdals kontaktperson. Fylkeslagene håper mange lokallag dukker ned i sine skattekammer. 

Så blir det en liten pause så damene får ordne seg før festmiddag kl 1800. 

En nydelig tre retters festmeny. Kveldens toastmaster er Grete Brundland (sitter i styre i NBK).  Prikken over i`en er når kveldens underholdning starter. Maria Holand Tøsse "for ei dame" ikke bare det hun sang så utrolig vakkert, men hennes unike måte og få med seg publikum. 

Punktum på kvelden ble kaffe og kaker, så takket vi pent for oss og fikk litt søvn.

Søndagen ble startet med Ord for dagen av Ingunn Talgø. Deretter tok hun Årsmelding, Regnskap osv. 

Det var kun en fra styret som ikke sto på valg, så leder og nestleder + to styremedlemmer skulle velges.

Valgnemndas innstilling: Leder Monika Frisvold Vågan, Eidsbygda Bkl 1 år, Ingunn Talgø, Meisingset Bkl 1 år,  Styremedlemer for to år Mette Marie Døving, Valldal Bkl 2 år og Liv Borghild Hildre, Tresfjord Bkl 2 år.

Valget endte slik: Leder Monika Frisvold Vågan, Nestleder Ingunn Talgø, Mette Marie Døving styremedlem, Liv Borghild Hildre styremedlem og Bente Alnes styremedlem.

Vara: 1 vara Merete Bolme, 2 vara Bente Venås og Eli Skavnes.

Årsmøte avsluttes med lunsj, så avreise ! En fantastisk helg sammen med bygdekvinner fra hele Møre og Romsdal er over!

 

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal