Fellesmøte i Snetingdal
Bygdekvinner fra Biri, Nordre Land, Torpa, Snertingdal og Gjøvik
Leder Ellen ledere/ nestledere fra de 5 laga.
Ellen Krageberg flankert av Thea, Jorun,Marit, Monika og Inger Johanne

Fellesmøte for fem lokallag i Snertingdal.

Leder i Norges bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, på besøk, tenke globalt – handle lokalt.

Tirsdag 21. februar inviterte Vardal, Snertingdal, Biri, Nordre Land og Torpa bygdekvinnelag til fellesmøte på Snertingdal Skole. Nesten 50 damer hadde funnet veien dit for å høre NBK-leder Ellen Krageberg fra Biri snakke om FNs generalforsamling og kvinnespørsmål.

Først presenterte vertslagene seg for hverandre og fortalte litt om sine aktiviteter. Så var det Ellen Krageberg sin tur, og hun startet med å fortelle litt om NBKs internasjonale engasjement i Mosambik, ACWW (Associated Country Women of the World) (vennemynt) og Fokus (forum for kvinner og utviklingsspørsmål). NBKs engasjement og økonomiske bidrag til bønder i Mosambik har gitt gode resultater. Redusert jordarbeiding og bruk av husdyrgjødsel har firedoblet produksjonen av landbruksprodukter, og dermed får familiene et overskudd de kan leve av. Vil du gi et bidrag kan du bruke kontonr. 9365.18.67841. Kveldens loddsalg ble gitt til dette formålet.

Gjennom Fokus og ACWW ble NBK – og dermed lederen

Ellen med, som en del av den norske delegasjonen, til New York for å delta på FNs 71. generalforsamling. Ellen skulle følge forhandlingene i den såkalt 3.komite der kvinnesak og likestilling sto på agendaen. Komiteens mål var å komme fram til en uttalelse om vold mot kvinner. Drøftingene pågikk i mange uker, og til slutt klarte de å bli enige, men vi forsto at det er utrolig krevende når folk fra 193 land møtes og skal diskuterer saker som vold i hjemmet, omskjæring og trafficking. Russland, Iran og Vatikanstaten ønsket f.eks. å stryke alle setninger som hadde med vold i hjemmet å gjøre, fordi det er en privatsak. Ellen fortalte at Russland for å understreke dette faktisk har prestert å avkriminalisere vold i hjemmet ... UN Woman ble opprettet i 2010, jobber for likestilling mellom kjønnene, mot vold mot kvinner og for et inkluderende arbeidsliv. FNs dag for avskaffelse av vold er 25. november – ORANGE the world er slagordet, så kle deg i oransje, tenn oransje lys eller marker på annet oransje vis!

«Kvinner ut» er et nytt prosjekt som avløser «Bygda i bevegelse» og dras i gang til høsten. Inkludering er stikkordet, og aktivitetene skal være flerkulturelle – to turer og to andre arrangement, så det er bare å starte planleggingen! Gjensidigestiftelsen fullfinansierer prosjektet og er en flott støttespiller for bygdene.

NBUs landsstevne arrangeres på Jorekstad til sommeren, og det treng fortsatt mange flere voksne til vakter, matlaging mm. Ta ei vakt og opplev et flott arrangement!

Som alltid sto det mye fristende på bordet, lodd ble solgt, og praten gikk livlig til alle var mette og gevinstene delt ut.

I medlemmets fem minutter, fikk vi et nydelig innslag fra Sigrun Olderkjær som leste fra «Bestemorboka».

Ref.