Møte og kursplan 2017 ØBK

Styremøte ØBK 26/4-17 kl 18.00 i Løkenveien 4, Askim
Styremøte ØBK 22/5-17 kl 18.00 hos Lisbeth Svendsby, Halden
Styremøte ØBK 23/8-16 kl 18.00 i Løkenveien 4, Askim
 

Hjemmesidekurs for lokallagene i Østfold 6/5-17 kl 10-15 på Mysen vgs

Valgkomitekurs for lokallagene i Østfold 31/5-17 kl 19-21 på Kalnes vgs

Inspirasjonsseminar for fylkesstyrene 20.-22.oktober 17 i Bergen

Styresamling for lokallagene i Østfold 15/11-17 på Vonheim i Skiptvet

 

 

Her finner du skjema for reise- og møtegodtgjørelse

24.

aug

Øymark Bygdekvinnelag

16.

sep

Østfold Bygdekvinnelag