Bygdekvinnelaget

- møteplass for aktive kvinner

Du er her

BK-møte i Leiråe

Det var spennende å komme til Leiraaen - eller Leiråe, som vi kaller det i Dagali. Ingjerd m/ fam flyttet fra Drammen for 8 år siden. De oppfyller boplikten med å bosette seg der. Det har ikke vært fastboende på Leiraaen siden 1917.

Det var spennende å komme til Leiraaen - eller Leiråe, som vi kaller det i Dagali.

Ingjerd m/ fam flyttet fra Drammen for 8 år siden. De oppfyller boplikten med å bosette seg der. Det har ikke vært fastboende på Leiraaen siden 1917. Jørgens bestefar kjøpte stedet i 1920, og familien har brukt det til feriested fram til 2003.

Familiens positive innstilling er imponerende. De har ikke innlagt strøm og bor 6 km bak en bom på vestsida av Lågen.

Grusvegen dit ned gir utfordringer - ikke minst i vårløsninga. I vinter har kjøfslekuler gjort det vanskelig å komme over enkelte steder.

Det har blitt gjort mange forbedringer på de gamle husene, og fremdeles er det mer å ta fatt i. Nå har de fått til en trivelig plass for seg sjøl og alle gjestene som er på besøk.

Her går hester på beite om sommeren. Ingjerd forteller at ikke langt bak huset er det funnet spor av bjørn denne våren.………...

Ikke så lett å samle seg om noen saker denne kvelden..., men det ble bl.a bestemt at vi også i år er å finne med standen vår på markensdagen under Dagalidagan uke 29.

bhs

Lag:

Flere bilder (klikk for større)