Leder og sekretær
Turid Myklebost, leder og sekretær
Kasserer
Torgunn Hamre Berger, kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Britt Larsen, styemedlem
Varamedlem
Varamedlem

Styret 2016/17

Her er det nye styret valgt på årsmøtet i oktober 2016.