Møteprogram

2. januar                     Juletrefest på Berg Ungdomslokale. Se annonse i HA 28/12

13. februar                  Kofta mi. Design av kofter med kirkemotiv.

                                 Cathrine Rød Gundersen, Inger Moberg og May Sølvberg.

                                 Møtested er Låven på Kasa, Nordbyvn. 313.

13. mars                     Klær og trender for våren

                                 v/Solveig Sørbrøden Hagen på Bua

3. april                        Ingen murer er for høye v/Trond Henriksen

                                  på Berg Ungdomslokale

   -mai                        Sommertur. Tid og sted kommer senere

12 .juni                       Ville vekster. Samarbeide med urteklubben. 

14. august                  Sommermøte, Aasmundsengen hos Gro Gjersøe Eriksen.

18.september              Årsmøte på Rokke storskole

    -oktober                  Bygdekvinnenes dag. Idd og Enningdalen inviterer.

13. november             Tosterødberget skole. Informasjon og omvisning på

                                 Haldens nyeste videregående skole.

11.desember              Adventsmøte. Berg ungdomslokale.

 

Møtene begynner vanligvis kl. 19.00