LilliAnn Drønen og Vigdis Aarre Olsen frå Bygdekvinnelaget
Ingrid Træet med nokre elever.

Fitjar Bygdekvinnelag, Flatbrødbaking på Rimbareid skule

Damer frå Fitjar Bygdekvinnelag har delteke på skulekjøkkenet på Rimbareid skule med 6 klassinger idag 18/5 2017

.Flatbrødbaking og rømmegraut laging. Trivelige og flinke elevar som var ivrige med kjevlet