Hillestad Bygdekvinnelag

Aktuelt

Lene K Bråtejordet, Ingvild Stomsvik, Turid Næss, Inger Johanne Gran og Helle Cecielie Berger

Deler av "delegasjonen" fra Hillestad bygdekvinnelag. Kristine Monrad, Åse Kristine Guthus? fra Kostreform, Inger Johanne Gran fra Kostreform og medlem i laget og leder i Hbkl. Anne Berit Finden. Marianne Løchen bak kameraet

Quiz er et tradisjonelt innslag. Her legges hodene i bløt....

Sider

Arrangementer

11.

Apr

07.

Mai

Hillestad Bygdekvinnelag

17.

Mai

Hillestad Bygdekvinnelag

04.

jun

Hillestad Bygdekvinnelag

20.

aug

Hillestad Bygdekvinnelag
Kontaktinformasjon

Leder: Anne Berit Finden
E-post: abfinden@hotmail.com
Mobiltelefon: 91 52 08 55