Turiststier i Hvarnes

I Hvarnes er det 7 merkede turstier, hvor det på hver sti er en kasse med bok i som en kan registrere seg i med navn og dato. Har du registrert deg i minst 4 av 7 er du med i en trekning av 3 gavepremier.

I 2011 ble det opprettet  merkede turstier/toppturer i bygda Hvarnes. I samarbeid med Idrettslaget, Ungdomslaget og Nærmiljøutvalget i Hvarnes. Formålet med å opprette turstiene, er å tilrettelegge for et variert og interessant turområde for mennesker i nærområdet i bygda. I 2015 søkte vi Vestfold Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen om midler til merking.  Stiene er nå merket etter norsk standard, og løpet av våren 2017 vil det komme opp informasjontavler. Mer info finner man på Ut.no Turstier i Hvarnes

På årsmøtet i Idrettslaget 8. mars 2017 ble det trukket ut vinnere av 3 gavepremier for 2016.
Totalt i 2016 var det 2403 registreringer.

Det var 32 som var med i trekningen.

Vinnere ble: 
Dab-radio: Gunnar Hellenes                   Lågen Bolig

Ryggsekk:  Anders Ragnhildrød            DNB- bank

Genser m/buff: Elly Johanne Gram       Carlsen Fritsøe

Klikk på vedlagte filer for å se fullstendig oversikt.