Styret 2016/2017

Styret i Kvelde Bygdekvinnelag

Styret 2016/2017

Jorun Kaupang, nestleder                        
Mobil 930 62 073

Marit Farmen Karlsen, kasserer
Mobil 930 48 895          
epost: mfk@gmail.com

Liv Bergene, sekretær
Mobil 455 10 030          
epost: liv@bergene.com

Thorunn Thorlaksdottir, styremedlem  
Mobil 412 45 294 
epost: torunntorlaksd@hotmail.com

Gerd Larønningen, styremedlem           
Mobil 932 93 930       
epost: glaroenn@online.no

Anne Marie van Baal, varamedlem                Mobil 911 24 893
Anne Helene Gjone, varamedlem                  Mobil 952 17 209
Eli Skautvedt, varamedlem                             Mobil 468 89 750