Styret i Kvelde Bygdekvinnelag

Styret 2017/2018

Liv Bergene, leder
Mobil 455 10 030
epost: liv@bergene.com

Jorun Kaupang, nestleder                        
Mobil 930 62 073

Marit Farmen Karlsen, kasserer
Mobil 930 48 895          
epost: mfk@gmail.com

Anne Marie van Baal, sekretær
Mobil 911 24 893
epost: van-baal@online.no

Gerd Larønningen, styremedlem           
Mobil 932 93 930       
epost: glaroenn@online.no

Anne Helene Gjone, varamedlem                  Mobil 952 17 209
Eli Skautvedt, varamedlem                             Mobil 468 89 750
Sissel Roligheten, varamedlem                      Mobil 478 42 134