Besøk til Stavanger glassblåseri

Tidspunkt: 
Fredag, 21. April 2017 - 0:15
Sted: 
Stavanger glassblåseri, Gausel

21.

Apr

Vil du laga glassfisk, anten som på tittelbiletet eller å blåsa ein? Set av dagen allereie nå, så kjem me attende til påmelding.

Dette er dessverre berre for medlemmar i Sirdal bygdekvinnelag, men du må gjerne melda deg inn. (Hugs då at lokallaget høyrer til i Rogaland bygdekvinnelag!)