Styret

Styret i Spydeberg Bygdekvinnelag 2016/2017

Leder              Liv R. S. Kjos               482 06 517      ja-magnu@online.no

Nestleder        Renate Olsen              928 64 298      flopp45@hotmail.no

Sekretær         Kjersti S. Unnerud      470 10 595      kjersti@unnerud.no

Kasserer          Liv R S Kjos

Studieleder     Inger Lise Hoff            907 88 399      iliseh47@gmail.com

Styremedlem Tina Berger                 974 73 318      stegenroad@gmail.com

«                      Gerd Bøhler               971 50 103      gerd.bohler@gmail.com

1.      vara     Else Marie Østberg      986 96 005      leif.ostberg@norgespost.no

2.      «          Sidsel L. Larsen           976 16 980      sidsel.lindell.larsen@gmail.com

Kaffekomite    Kari Solend                936 72 256

                        Sissel Støkken          976 85 254

                        Sissel Opjordsmoen  970 93 193