Bygdekvinnelaget

- møteplass for aktive kvinner

Du er her

Moro på dugnad på Økofestival i Sande, f.v.Tove Ødeskaug, Monica Hotvedt, Monica Børli Låhne, Torunn Solberg, Else Marie Farnes og Kathrine Kleveland

...men det er alt vi har

Gode og trygge fellesskap bygges når vi treffes, verdsetter hverandre, anerkjenner hverandre og gjør ting sammen. Men de gode møteplassene, og felles arenaer er under press fra flere hold, skrev Kathrine Kleveland nylig i Nationen.

Her kan du lese Dagens Gjest i fra Nationen 13. november:

Vi blir stadig rikere, mer egoistiske, vi blir tykkere, sykere, travlere og tristere. Det skal sterk rygg til å bære gode dager, sies det. Vi har alt, men det er alt vi har, sa Ole Paus.

Ensomhet er et økende samfunnsproblem, samtidig som andre av oss lever travlere liv enn noensinne. Da er det viktig at vi enkelte ganger går ut av travelheten og viser at vi kan prioritere verdier som vennskap og fellesskap. Alle trenger og lengter etter anerkjennelse, noe vi finner i familierelasjoner, arbeidsfellesskap og vennskap. Vi finner det derimot ikke i ikke i tingene vi kjøper fler og fler av...

Gode og trygge fellesskap bygges når vi treffes, verdsetter hverandre, anerkjenner hverandre og gjør ting sammen. Men de gode møteplassene, og felles arenaer er under press fra flere hold. Når de som er ressurssterke bruker mer og mer tid på å skape rom for seg selv og er mer og mer på farta, tappes det offentlige rom for fellesskapsplasser. Det krever nemlig disiplin og tilstedeværelse å delta i organisasjonsarbeid, lagidrett, korps eller kor. De andre er avhengige av at jeg møter opp for at resultatet skal bli bra!

Det er populært å være travel og opptatt, og om du har ei uke uten kveldsmøter og ekstra oppgaver, så sier du ikke det høyt. Samtidig skal vi ikke være stressa, men ha kontroll. Stress er negativt, og folk går på kurs av alle slag for å takle travle hverdager. Hvilke ord bygger opp og hvilke ord blir vi slitne av? Bruker du ordet stressa, har det negativ klang og bruker du det mange nok ganger, så kan du være sikker på at du blir stressa. Bruker du derimot ordet opptatt, klinger det annerledes. Opptatt er en positiv måte å være aktiv på. Du har mye å gjøre, men har fortsatt kontroll.

Med alle slags hjelpemidler og duppetitter skulle vi frigjøre tid, men hva bruker vi tiden til? Vi lever i en selvnytelsens tidsalder – og det beste vi vet er å kose oss, og vi kjøper oss kos. I en undersøkelse var yndlingbeskjeftigelsen til jenter på 15 å shoppe.

Trivselssamfunnet er for meg motvekt til forbrukersamfunnet, og i Bygdekvinnelaget har vi hatt prosjektene TrivselsBygda og Bygdekvinnelaget åpner bygda, som begge to formidler viktigheten av gode møteplasser, fellesskap, de viktige ekte fellesarenaene vi fortsatt er avhengige av i både bygd og by.

I bygda mi Hillestad har vi mistet både bibliotek og barneskole de siste årene. Butikken og postkontoret forsvant for lenge siden. Engasjerte bygdefolk etablerte eget korps, Hillestad Promenadeorkester. Vi har et dugnadsdrevet bygdetun, etablert velforening og opprettet vevstue. Sammen med flere andre lag og foreninger som historielag, bridgeklubb, og trekkspillklubb leier Hillestad Bygdekvinnelag lokaler i bygdehuset der det utover ulike lagsaktiviteter også arrangeres Bygdekafé, og folk møter opp!

Disse møteplassene er verdifulle. Vi må vekk fra den onde spiralen der vi ikke har tid til å treffe hverandre fordi vi skal tjene pengene, - og etterpå har vi ikke tid til å treffe hverandre fordi vi skal bruke pengene, - og til slutt har vi ikke tid til å treffe hverandre fordi vi er så slitne at vi må reise vekk litt, - og bruke enda mere penger...

Stopp opp litt, la oss hjelpe hverandre å lage et trivselssamfunn med gode møteplasser og engasjerte mennesker der vi vil hverandre vel!

Flere bilder (klikk for større)