Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter
Hedmark Bygdekvinnelag
Glade damer fra Kråkstad Bygdekvinnelag som skal plukke søppel i Kråkstad

GLADE DAMER FRA KBK SOM SKAL PLUKKE SØPPEL

Kråkstad Bygdekvinnelag
Akershus Bygdekvinnelag

En del av forsamlingen. En av søstrene Nyrerød stående som var på besøk..... Inger og ei til bakerst til venstre (hvis det kan skimtes).

Rendalen Bygdekvinnelag
Hedmark Bygdekvinnelag

Nessestien og Staupshaugen

Skogn Bygdekvinnelag

Jente og musesøster. (Jeg gir opp - samme hvordan bildene er så blir de liggende....)

Sider