Bygdekvinnelaget

- møteplass for aktive kvinner

Du er her

Bygdekvinnelaget - møteplass for aktive kvinner

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnelagets visjon, en moderne møteplass, bidrar til positivitet i bygdene våre. Lokal mat og mattradisjoner er en del av kjernekompetansen i Norges Bygdekvinnelag. Over 60 år som organisasjon med hjerte for matkultur og råvarer har satt spor. I dag er Bygdekvinnelagene rundt om i landet blant bygdenes og landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede.

Bygdekvinnelaget har 14 000 medlemmer i over 500 lokallag og 18 fylkeslag. Årsmøtet er høyeste besluttende organ og sentralstyret har ansvar for organisasjonens drift. Bygdekvinnelagets administrasjon har fem ansatte på kontoret i Oslo.

Hovedarbeidsområder

Matkultur
Lokal mat og mattradisjoner har vært en del av kjernekompetansen i Norges Bygdekvinnelag i over 60 år. Organisasjonens engasjement for matkultur og råvarer har satt spor. I dag er Bygdekvinnelagene rundt om i landet blant bygdenes og landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede 

Miljø
Alle har et ansvar for å sikre natur og livsgrunnlag for fremtidige generasjoner. For Bygdekvinnelaget er det spesielt viktig å ta vare på matjorda og artsmangfoldet, og at maten vår produseres på bærekraftig vis. I tillegg arbeider Bygdekvinnelaget for et bærekraftig forbruk gjennom årlige miljøkampanjer.

Kvinneliv
Bygdekvinnelaget fokuserer på kvinners rettigheter i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt. Bygdekvinnelaget skal være en åpen, inkluderende og moderne møteplass for kvinner i nærmiljøet.

Nærings- arbeids- og samfunnsliv
Beredskap, gründervirsksomhet, bygdeutvikling og kvinners rettigheter er er viktige for Bygdekvinnelaget, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bygdekvinnelaget arbeider for aktive, levende og inkluderende bygder som tar vare på kulturarven vår.

Historie

Norges Bygdekvinnelag ble opprettet som selvstendig kvinneorganisasjon 15. november 1946 under navnet Norges Bondekvinnelag. Organisasjonen ble skilt ut fra Norges Bondelag med formål å få kvinnene mer med i arbeidet for bygdefolket. Norges Bondekvinnelag overtok som sentral overbygging over de 450 lokale bondekvinnelagene som da var stiftet - det første allerede i 1917 - og over fylkeslagene som var i gang i de fleste fylkene. Organisasjonen endret navn til Norges Bygdekvinnelag etter et årsmøtevedtak i 2002. Siden 2004 har det vært avholdt årsmøte annethvert år.