Holla Bygdekvinnelag
Telemark Bygdekvinnelag

Medlemsmøte 8. november i Biksen på Søve

Svinndal Bygdekvinnelag
Østfold Bygdekvinnelag

Vi takker for årets høst.

Holla Bygdekvinnelag

Dette er en pris som tildeles enkeltpersoner, fortrinnsvis kvinner, men kan unntaksvis gis til menn. Ringen skal være en oppmuntring til hverdagsmennesker som bruker tid og energi på et eller flere tiltak som kommer andre i bygda til gode.

Torill Braaum blir takket for innsatsen av Bitten Nesbakken

Torill Braaum blir takket for innsatsen av Bitten Nesbakken

Brandbu Bygdekvinnelag

På årsmøtet 18. oktober ble Bitten Nesbakken gjenvalgt som leder, mens Torill Braaum takket for seg etter flere år i styret. Vi har hatt et år med stor aktivitet og legger opp til en allsidig aktivitet også for neste år.

Bilde fra lokalavisa ved overrekkelsen av bålpanna

Nyskjerrige sauer møtte vi mange av på turen .

Nyskjerrige sauer møtte vi mange av på turen .

Oppland Bygdekvinnelag
Åbjør Bygdekvinnelag

Søndag 11. juni var det vårtur i Heimåsen for Åbjør Bygdekvinnelag

Brudeparet Dina Moen og Simen Ytre, og forloverane Grethe Bakken og Erling Kjøk

Brudeparet Dina Moen og Simen Ytre, og forloverane Grethe Bakken og Erling Kjøk

Oppland Bygdekvinnelag
Lom Bygdekvinnelag

For 33. gong arrangerte  Lom Ungdomsskule i saman med Lom Bygdekvinnelag sist fredag, Bondebryllaup for 8.klassingane i Lom!

Fra venstre: Avdelingsleder på medisinsk avdeling, Anne Kristine Fagerheim Skaug, Inger Willerud fra Vardal bygdekvinnelag, avdelingssykepleier 1E, Anne-Line Didriksen Nygard og Vigdis Amlien Kristiansen fra Vardal bygdekvinnelag.

Ansvarlige ved Kreftenheten i Gjøvik sammen med Inger Willerud og Vigdis Amlien Kristiansen

Vardal Bygdekvinnelag
Oppland Bygdekvinnelag

Vardal bygdekvinnelag har gjort det til en tradisjon å gi en årlig gave, skiftevis til Kreftenheten og Stråleenheten på SI Gjøvik Sykehus.