Foto: Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil innføre god lov om handelsskikk om partiet kommer i regjering til høsten.

Tommelen opp – Arbeiderpartiet vil innføre lov om god handelsskikk

Dette er gode nyheter, sier generalsekretær Cesilie Aurbakken i Norges Bygdekvinnelag.

Norges Bygdekvinnelag har over flere år jobbet for å få innført lov om god handelsskikk. Gleden er derfor stor, når vi nå ser at Arbeiderpartiet også vil kjempe for denne loven.

- Dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering etter valget til høsten, vil det ferske lovforslaget om god handelskikk bli en realitet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til landsmøtet i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (Nationen 18.04.2017).

Vil sikre forbrukernes interesser

I dag torsdag starter Arbeiderpartiets landsmøte. I partiprogrammet går det tydelig fram at Arbeiderpartiet vil innføre lov om god handelsskikk nettopp for å gi forbrukerne bedre utvalg, tilgjengelighet, kvalitet og lavere priser.

En slik lov er helt nødvendig for å sikre forbrukernes og matprodusentenes interesser i verdikjeden for mat. Vi som forbrukere har i dag begrensede valgmuligheter når det gjelder mangfoldet av matvarer i norske butikker. Med lov om god handelskikk kunne langt flere små- og mellomstore norske produsenter fått tilgang til butikkhyllene om dagens regjering hadde vært mer opptatt av å sikre forbrukernes interesser framfor interessene til Rema, Coop og NorgesGruppen.

Utilfredsstillende konkurranseforhold

Forholdene i matmarkedet og verdikjeden for mat er utredet flere ganger, blant annet av Matkjedeutvalget i 2011 og av Dagligvarelovutvalget i 2013. Begge utredninger konkluderte med at konkurranseforholdene ikke var tilfredsstillende og at det påvirket utvalget og priser med negative konsekvenser for forbrukerne. Verken konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet eller vareutvalget har endret seg vesentlig de siste årene. Fire dagligvareaktører er blitt til tre og andelen omsetning i lavprisbutikker med smalere vareutvalg har vokst. Dette er ikke en god utvikling og begrenser valgmulighetene for forbruker som vil ha et bredt utvalg av mat i alle priskategorier.

Andre land innfører lov om god handelskikk

Konkurranse og konsentrasjon av makt i verdikjeden for mat opptar forbrukere og produsenter i hele verden. Flere land har allerede tatt tak og innført lov om god handelsskikk for nettopp å sikre forbrukernes interesser og et større vareutvalg. En slik lov for Norge er ferdig utformet men dagens regjering har valgt å legge den i skuffen.

Bred enighet om behov for regulering

På tross av bred faglig og politisk enighet om behovet for en slik lov ble den merkelig nok lagt bort. Kun NorgesGruppen og deres organisasjon Virke mente at loven var unødvendig. Alle andre aktører i verdikjeden, fra bønder til matindustri, til fagbevegelse og forbrukerorganisasjoner, ønsket at regjeringen tok nærings-, og forbrukerinteresser på alvor, og innførte loven om god handelsskikk.

I mars 2016 lanserte dagens regjering sine alternative tiltak som blant annet endringer i konkurranseloven. Så langt har vi som forbrukere sett lite til disse tiltakene og det er høyst uvisst om de vil ha noen reell effekt. Og mens vi venter fortsetter utviklingen i feil retning.