Kontingent
Kontingent

Alt dette får jeg for kontingenten!

Jeg er heldig! For noen få hundrelapper får jeg delta i et verdensomspennende nettverk av bygdekvinner, jeg får tilbud om morsomme aktiviteter og i tillegg får jeg økonomiske medlemsfordeler som kan overstige det jeg betaler.

Størrelsen på kontingenten er ofte diskusjonstema. Noen synes den er for høy. Hvis en tenker på hva en kan få igjen, så er den heller nokså lav.

For at lokallagene i en organisasjon som vår skal kunne få hjelp eller inspirasjon til å velge saker og temaer, og for å være synlig på landsplan, trenger vi et profesjonelt sekretariat. Dette krever en trygg finansiering i bunnen. Dette er kontingenten. Så har Bygdekvinnelaget flinke og dedikerte ansatte som skaffer organisasjonen prosjektinntekter som også lokallagene kan få direkte nytte av. «Bygda i bevegelse», «KvinnerUT» og «Norsk tradisjonsmat» er gode eksempler på meningsfylte prosjekter som lokallagene kan få gratis materiell om til bruk i eget nærmiljø. Om de tar utfordringen, kan de også søke prosjektmidler til aktiviteter.

Som medlem i Norges Bygdekvinnelag får jeg nyte godt av arbeidet som gjøres av sekretariatet og sentralstyret. Jeg vet at dette er damer som bruker veldig mange timer av sin tid hvert år for at organisasjonen skal fungere og blomstre. I de fleste fylkene er det et fylkeslag som er bindeledd mellom lokallag og sentralledd, men den viktigste delen av aktivitetene foregår lokalt. Det er medlemmene selv som er ryggraden i organisasjonen. I Akershus er fylket delt inn i fire geografiske soner som har hver sin kontaktperson i fylkesstyret. Denne sonelederen hjelper til med koordinering av aktiviteter som omfatter mer enn ett lokallag.

Som medlem i et lokallag kan jeg være med på å bestemme hvilke aktiviteter laget mitt skal ha gjennom året hvis jeg møter opp på årsmøtet og kommer med forslag til neste års program. Jo flere aktiviteter jeg deltar på, jo mer får jeg igjen for kontingenten av interessante og hyggelige samlinger.

Når det gjelder det privatøkonomiske, så kan jeg få store rabatter og medlemstilbud. Norges Bygdekvinnelag arrangerer turer og seminarer som er for medlemmer. Jeg får fyldig medlemsblad fire ganger i året. Når jeg har betalt kontingenten, kan jeg få tilgang på gunstige vilkår i Landkreditt Bank, og jeg kan få være med på Agrol-programmet. Det gir rabatter på forskjellige ting som drivstoff, strøm, nye biler, blomster, hotellopphold med mer. Om jeg bruker disse fordelene aktivt, kan jeg oppnå rabatter som er mye større enn kontingenten. Jeg er jammen heldig!

Trykk her og bli medlem da vel

Kontingent i Norges Bygdekvinnelag

I alle medlemsorganisasjoner betaler medlemmene inn kontingent, et beløp som skal bidra til å drifte organisasjonen. I Norges Bygdekvinnelag er kontingenten tredelt. Den største delen går til hovedorgansasjonen, så er det en fylkeskontingent og en lokallagskontingent. Det er landsmøtet i Norges Bygdekvinnelag som fastsetter den delen av kontingenten som er felles for alle, mens årsmøtene i fylkene og lokallagene bestemmer sin del av neste års kontinget. Alle medlemmer kan stemme over kontingenten i sitt lokallag, og alle lokallag kan sende representanter til fylkesårsmøtet. Landsmøtet har utsendinger fra alle fylker. Fastsetting av kontingenten er altså en demokratisk prosess.

Bli medlem