Sau og lam gir oss både mat på bordet, varme klær og vedlikeholder kulturlandskapet. Foto: Jens F. Anderssen
Sau og lam gir oss både mat på bordet, varme klær og vedlikeholder kulturlandskapet. Foto: Jens F. Anderssen

Ås Bygdekvinnelag: Ikke alle kan produsere alt, men alle kan kan gjøre det beste ut av de ressursene de har

I Ås Bygdekvinnelag sitt leserinnlegg i avisa Østlandets blad kan du lese om hvorfor alle land bør bidra til lokal matproduksjon for å innfri til FNs bærekraftsmål nummer 2.

Bygdekvinnelag over hele landet markerer verdens matvaredag 16. oktober. Ås Bygdekvinnelag er et av lagene som har sendt inn leserinnlegg for å løfte fram behovet for nok og næringsrik mat for alle. Her kan du lese hva de skriver i Østlandets blad "Ikke alle kan produsere alt, men alle kan gjøre det beste ut av de ressursene de har."

FNs bærekraftsmål nummer 2 sier at vi skal utrydde sult, oppnå matsikkerhet  og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. Då må alle land ta ansvar for å bruke de naturgitte forutsetningene man har til å produsere mat i eget land. 

Årets tema for verdens matvaredag handler også om at alle kan bidra. I Norges Bygdekvinnelag sin brosjyre om hvorfor det er viktig å bruke hele dyret kan du lese om hvordan du kan bidra til berekraftig matsystem. Sjekk listen i brosjyren her!

 


 

Bli medlem