Bare tre prosent av vårt landareal er matjord, og denne begrensede ressursen må vi ta vare på. Foto: Helle Cecilie Berger.
Bare tre prosent av vårt landareal er matjord, og denne begrensede ressursen må vi ta vare på. Foto: Helle Cecilie Berger.

Bygdekvinnelaget krever at jordvernet styrkes

Landsmøtet i Norges Bygdekvinnelag oppfordrer til en nullvisjon for nedbygging av matjord.

I januar 2014 sendte Norges Bygdekvinnelag et brev til alle landets ordførere med krav om et sterkere vern av matjorda. De siste to årene har nedbyggingstakten økt. Et av de viktige tiltakene for å sikre matproduksjon er å styrke jordvernet. Norsk matproduksjon er viktig for vår selvforsyning, og Norges Bygdekvinnelag står fast på at staten må ta et tydelig ansvar for et helhetlig jordvern. Matjorda bygges ned i en takt som ikke er bærekraftig for fremtiden.  Handel, næring og boliger plasseres for enkelt på flate jorder, men kan like godt plasseres på steingrunn, ikke-dyrkbare skråninger og i skogsområder.

Bare tre prosent av vårt landareal er matjord, og denne begrensede ressursen må vi ta vare på. Til tross for at matjorda vår er beskyttet ved lov, viser det seg at lovbeskyttelsen ikke er tilstrekkelig.

Kortsiktige økonomiske interesser presser på for å oppnå gevinst.  Satt opp mot en ren økonomisk gevinst av arealene, er det vanskelig å synliggjøre den ikke-økonomiske verdien av framtidig matproduksjon og vår evne til selvforsyning. Fremtidige generasjoners tilgang på mat har en verdi som vi må beskytte i dag, og kommunene tar ikke denne jobben alvorlig nok.

Norges Bygdekvinnelag oppfordrer til en nullvisjon for nedbygging av matjord. For å oppnå det, mener vi at forvaltningsansvaret må flyttes opp på et nasjonalt nivå. Det vil styrke håndhevelse av jordvernet og gi matjorda et sterkere juridisk vern.

Bli medlem