Bygdekvinnelaget protesterer mot regjeringens landbrukspolitikk og deltok på jordbrukets fellesaksjon etter at staten og bondeorganisasjonene brøt jordbruksforhandlingene forrige uke.
Borgny Sletten, Oppland Bygdekvinnelag og Gunn Jorunn Sørum fra administrasjonen.
Stor stemning i bakgården bak Landbrukets hus, også blant bygdekvinnene.
Marie Aaslie, Cesilie Aurbakken, Sosan Asghari Mollestad og Tale Hammerø Ellingvåg fra administrasjonen.
Tuva Syvertsen i Valkyrien Allstars skapte stor stemning.
Eirin Flesland er klar med kurven full av gulrøtter.
Bygdekvinnelagets leder Ellen Krageberg er klar til aksjon.
Klar til å gi ut norske gulrøtter som bygdekvinnene fikk fra Gartnerhallen.
Vi ga ut gulrøtter til dem vi møtte langs ruta.
Fornøyde tilskuere fikk gulrøtter av bygdekvinnene.
Vi brukte trillebår til å dele ut 2 000 gulrøtter.
Sosan Asghari Mollestad kjører gulrøttene i aksjonstoget.
Sosan Asghari Mollestad og Jorunn Henriksen, Akershus og Frogn Bygdekvinnelag.
Tommelen opp fra tilskuere. Gøy!
Jorunn Henriksen, Ellen Krageberg og Cesilie Aurbakken.
Vi greide å hilse på noen stortingspolitikere også på turen - og de fikk selvfølgelig gulrøtter.
Stortingspolitiker Karin Andersen med Cesilie Aurbakken.
Leder for Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, understreket viktigheten av norsk matproduksjon og landbrukets samfunnsansvar for å brødfø det norske folk. Det har en større verdi enn regjeringens mål om å slippe bonden fri.
Leder for Bærum Bygdekvinnelag, Trine Sjøvold, peker på sin viktige kampsak: Jordvern.
Mat- og Landbruksminister Jon Georg Dale fikk rødt kort av bøndene og ble møtt med stillhet.
Leder for Norsk bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberg, formidlet budskap om et ønske om likhet: - Vi vil redusere forskjellene. Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi har små forskjeller mellom folk. Likhet er kanskje det viktigste prinsippet vi hegner om. Hvorfor skal da den norske bonden ha dårligere betalt enn andre for det arbeidet vi gjør? (her sammen med bygdekvinner fra Buskerud).
Leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg.
Administrasjonens Sosan Asghari Mollestad og Tale Hammerø Ellingvåg i full fyr og gulrot-glede.

Bygdekvinner fra hele Norge aksjonerte for trygg mat

Vi møtte bare blide fjes og tommelen opp da vi delte ut 2 000 gulrøtter, sammen med budskapet om trygg norsk mat og levende bygder.

Norges Bygdekvinnelag deltok sammen med 3 500 bønder og støttespiller av landbruket, for å demonstrere mot regjeringens landbrukspolitikk. Langs ruta vi gikk, fra Grønland til Stortinget, var det stor oppslutning blant publikum og vi opplevde fantastisk støtte blant dem vi møtte.

– Mange skjønner at det er viktig for norske bønder å få en inntekt det er mulig å leve av, sier Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag.

At bøndene har en anstendig inntekt er viktig for fortsatt liv i norske distrikter og at vi har levende bygder også i framtiden. 

For å skape blest om budskapet vårt om trygg mat og levende bygder, hadde vi fått 2 000 gulrøtter av Gartnerhallen. Ivrige bygdekvinner løp i sikk-sakk blant tilskuerne, mens vi delte ut gulrøtter og kort med budskap om at vi ønsker matproduksjon over hele landet, på små og store gårder. Det må Stortinget sørge for.

– Du kan ikke få ferske, gode norske gulrøtter uten at bonden er der og kan gjøre jobben sin. Det fikk vi fortalt i dag, sier Krageberg.

 

Bli medlem