Norges Bygdekvinnelag har gitt innspill til KrFs regjeringsforhandlinger. Her ved leder Ellen Krageberg. Foto: Lars Martin Bøe
Norges Bygdekvinnelag har gitt innspill til KrFs regjeringsforhandlinger. Her ved leder Ellen Krageberg. Foto: Lars Martin Bøe

Dette bør KrF kjempe for

Vi har gitt innspill til hva Kristelig Folkeparti bør arbeide for å få på plass i en ny regjeringserklæring

Kristelig Folkeparti har vedtatt å søke regjeringsmakt med den sittende regjeringen. I tiden framover skal de diskutere felles regjeringsplattform med regjeringspartiene Venstre, Høyre og Framskrittspartiet. Norges Bygdekvinnelag har denne uken gitt KrF våre innspill til hva vi mener de bør fokusere på i forhandlingene.

Innspillet, som er på to sider, fokuserer på temaene momskompensasjon for frivilligheten, gode liv i levende bygder og trygg matproduksjon på norske ressurser.

Full momskompensasjon for frivillige organisasjoner
Vi ber KrF sørge for å få regjeringen til å forplikte seg til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. I dag får frivilligheten kompensert for store deler, men ikke alle momsutgiftene sine. Ifølge Frivillighet Norge mangler det ca. 500 millioner på statsbudsjettet for neste år for å dekke dette mellomlegget. 

Frivilligheten bidrar med viktige samfunnsgoder, og vi mener det er feil at frivillige organisasjoner skal avgiftsbelegges. Derfor er det på høy tid at regjeringen sikrer full momskompensasjon. Dette kan bidra til at Norges Bygdekvinnelag og andre organisasjoner kan bruke mer av ressursene sine på de aktivitetene og tilbudene som kommer medlemmene og det norske folk til gode. 

Levende bygder og trygg matproduksjon
Vi ønsker et samfunn der alle har like muligheter uavhengig av hvor de bor, og vi ber KrF arbeide for å sikre at nordmenn har tilgang til likeverdige offentlige tjenester uavhengig av hvor de bor. Dette er spesielt viktig å påse i forbindelse med den pågående kommune- og regionreformen. Vi ber også om en større satsing på lokal innovasjon, kvinnelig entreprenørskap og bredbåndsutbygging.

Når det gjelder matproduksjon ber vi KrF kjempe for en sterk selvforsyning, høy beredskapsevne og forbrukeres rettigheter. Vi ber om en nullvisjon for nedbygging av matjord, landbruk i hele landet gjennom en satsing på små og mellomstore bruk, rask implementering av lov om god handelsskikk, og en fortsatt bruk av føre-var-prinsippet i norsk GMO-politikk.

Vi ønsker KrF lykke til i forhandlingene, og følger nøye med på regjeringens politikk videre for å sørge for at sakene norske bygdekvinner er opptatt av, ivaretas.


Du kan lese hele innspillet i vedlegget under.

Bli medlem