KvinnerUT, Mestring og kompetanse - Dyrking i pallekarm

Bygdekvinnelaget samarbeider med frivillige og hagelaget. 

Det er satt opp følgende plan:

Foredrag med Mari K. Arnesen "Dyrking i pallekarm og krukker" berammet til onsdag 12. mai er utsatt til torsdag 3. juni, kl 18.00. Er på kommunehuset i Rendalen. Møtet er for medlemmer av hagelaget og bygdekvinnelaget, minoritetspråklige og frivillige. Hagelaget er arrangør. 

UTSATT! Torsdag 20. mai i Bullhagen. Forberede og klargjøre pallekarmer. For Kvinner UT damene og bygdekvinnelagets medlemmer, UTSATT 

Torsdag 27. mai, Besøk hos Hanne Holmvik for KvinnerUT damene. 

I perioden 1. - ca 20 juni sette opp og så i egen pallekarm hjemme. For KvinnerUt damene.

Gjennom sommeren vanne og følge med på karmene i Bullhagen, samt sien egen pallekarm

 

Bli medlem