KvinnerUT, Mestring og kompetanse , Sy- og Strikkekurs

Lære å bruke symaskin.

Lære grunnleggende ferdigheter i strikking.

KvinnerUT; mestring og kompetanse har som mål å skape nettverk, bygge gode relasjoner og oppleve fellesskap mellom minoritetsspråklige og bygdekvinner.

Det skal også styrke norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Frivillige og bygdekvinnelaget samarbeider om dette.

Kurset ble startet etter jul, og har nå en pause til høsten. Det har vært stor iver, glede og aktivietet på kurskveldene til nå. Damene har stor kreativietet og et stort ønsker om å lære. Samling rundt kaffebordet er også en viktig del av kurskveldene. 

KvinnerUT- Mestring og kompetanse

Her kan du les mer om hva KvinnerUT- Mestring og kompetanse går ut på. https://bygdekvinnelaget.no/kvinnerut-i-2021

 

Bli medlem