Nye herrebunader fra Nord-Østerdalen blir til

Patrick syr sin egen bunad. 6 mødre syr til sine sønner. Gjennom etterjulsvinteren har bunadene gradvis blitt til under kyndig veiledning av Anne Marit Oldertrøen og Else Løkken. Mellom kurskveldene har det vært hjemmelekser. 

Bli medlem