DISTRIKSÅRSMØTE 2021

Tidspunkt: 
Lørdag, 10. april 2021 - 10:30
Sted: 
ZOOM

10.

Apr

DISTRIKTSÅRSMØTE PÅ ZOMM

Invitasjon til distriktsårsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag

Årsmøte vert digitalt på ZOOM den 10.april 2021

 

Laurdag 10.april

Årsmøte startar kl.10.30

Det vert god pause og årsmøtet vert avvikla på ein dag.

Påmeldingsfrist 01.mars 2021,til Brita D.Bjørke tlf 95109975 eller e-post: brita.d.bjorke@gmail.com

Saker til årsmøte må sendast innan 01.mars 2021  

send til Åsa Gunnarsdottir, Hjeltnesvegen 109, 5730 Ulvik.

eller e-post: asa.gunnardottir@ulvik.org 

Distriktsårmøtet er samansatt av                                          :

Leiar av lokallaget + 1 representant for kvart lag inntil 20medlemer og 1representant for kvar vidare påbegynt 50.medlem.

2 representanter frå Bondelaget

2 representanter frå Bygdeungdomlaget

Desse har tale-  og stemmerett

Det er også fleire som vert inviterte å vera med oss.

Styret i Hordaland Bygdekvinnelag

Bli medlem