Hopp til hovedinnhold

Oppland Bygdekvinnelag

Styret i Oppland Bygdekvinnelag

DISTRIKTSSTYRET  I OPPLAND BYGDEKVINNELAG 2023/2024
 

Leder:
Borgny Sletten
Fyru 34
2640 Vinstra
Mobil: 905 68 205
E-post: lysaakergard@gmail.com

Nestleder:
Gudrun Hage Høvren
Vedumsvegen 27
2636 Øyer
Mobil: 977 31 097
E-post: g.hoevre@gmail.com

Styremedlem:
Margaret Glasøy 

Øvergjøvik 189

2881 Aust-Torpa

Mobil: 953 30 624

E-post: margla@live.no

 

Styremedlem:
Mari Andresen

Steindalen 90

2848 Skreia

Mobil: 980 12 906

E-post: mariandresen85@hotmail.com 

Styremedlem:
Ingrid Marie Hareland Espeseth

Jernbanevegen 41

2666 Lora

Mobil: 958 28 640

E-post: ingrid.hare@hotmail.com

Styremedlem:
Anne Grete Moen
Vestringslinna 725
2910 Aurdal
Mobil: 970 90 062
E-post: annegretemoen@gmail.com

1. vara:
Ingerid Lyngnes
Hunderfossvegen 520
2625 Fåberg
Mobil: 915 79 902
E-post: ingerid@lyngnes.no 

 

Bygdeungdomslaget sin representant i distriktsstyret:

Ina Bjerke
Bondelaget sin representant i distriktsstyret: 

Geir Lohn