Hopp til hovedinnhold

Oppland Bygdekvinnelag

Styret i Oppland Bygdekvinnelag

FYLKESSTYRET I OPPLAND BYGDEKVINNELAG 2022/2023
 

Leder:
Borgny Sletten
Fyru 34
2640 Vinstra
Mobil: 905 68 205
E-post: lysaakergard@gmail.com

Styremedlem:
Gudrun Hage Høvren
Vedumsvegen 27
2636 Øyer
Mobil: 977 31 097
E-post: g.hoevre@gmail.com

Styremedlem:
Åse Bårdseng
Skjåkvegen 606
2690 Skjåk 
Mobil: 905 88 805
E-post: aasebaa@online.no

 

Styremedlem:
Mari Andresen

Steindalen 90

2848 Skreia

Mobil: 980 12 906

E-post: mariandresen85@hotmail.com 

Styremedlem:
Anne Berit Stastad Svataas
Midtre Skiakersgutua 3
2750 Gran
Mobil: 988 10 990
E-post: anne.berit.svartaas@gmail.com

Styremedlem:
Anne Grete Moen
Vestringslinna 725
2910 Aurdal
Mobil: 970 90 062
E-post: annegretemoen@gmail.com

1. vara:
Ingerid Lyngnes
Hunderfossvegen 520
2625 Fåberg
Mobil: 915 79 902
E-post: ingerid@lyngnes.no 

 

Bygdeungdomslaget sin representant i fylkesstyret:
Ida Johansen

Mobil: 911 59 669 

E-post: idajoh2001@hotmail.com