Nyttig informasjon om det å samles i Råde Kommune

Lurer du på de gjeldende reglene for det å samles i dag?

Her er link til de gjeldende råd og restriksjoner i Råde Kommune:

https://www.rade.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-levekar/koronaviru...

Råde Bygdekvinnelag følger selsvsagt de til enhver til gjeldende råd og regler, og vår aktivitetsside vil oppdateres når vi igjen kan samle våre medlemmer til de månedlige tirsdagstreffene.

Bli medlem