Hopp til hovedinnhold

Rogaland Bygdekvinnelag

Prosjekter

Bygdekvinner deler matglede 2019-2022
Bygdekvinner nyt(t)er maten 2023
OBS:LES- Brev til lokallag-vennligst send inn det de har til nettansvarleg
Referater frå arbeidsutvalet i Bygdekvinner nyt(t)er maten

Prosjekt 2023 : Bygdekvinner nyt(t)er maten

Styringsgruppe i BNM:

Astrid Lund Folkvord                           

Mail: tfolkvor@online.no

Tlf : 90036853

Gro Mabel Anda

mob:992 77 051

E-post - Gromabel.anda62@gmail.com

Marianne Jøsang        

Mob. 915 55 408

E-post e-post: marianne.m.josang@gmail.com

Heidi Netland Berge:

Mail: heidinetlandberge@ymail.com

Lenke til arrangement i lokallag:

Sandnes bygdekvinnelagSåing og planting i pallekarmer og beskjæring av bærbusker og frukttre

Hjelmeland bygdekvinnelag; https://bygdekvinnelaget.no/lokallag/hjelmeland-bygdekvinnelag/nyheter/… 

 

Innlegg i Dag og Tid 4.8.23. Bjerkreim bygdekvinnelag : Kompelukke

-sjå vedlegg under

 

Prosjekt 2019-2022 : Bygdekvinner deler matglede

https://bygdekvinnelaget.no/lokallag/sandnes-bygdekvinnelag/nyheter/fra…

Mål; Fremje matkunnskap, matglede og matkultur i matfylket Rogaland

 Prosjektet Bygdekvinner deler matglede starta i 2019. Dette kunne gjennomførast ved hjelp av Gjensidigestiftelsen som ga kr 1.221.995. Ut av 29 lokallag i Rogaland blei 9 lokallag med. Dette er Lund-, Bjerkreim-,Varhaug-,Sandnes-, Sola-, Tysvær-, Imsland-, Vats-, og Skjold bygdekvinnelag. Dessutan blei Rogaland bygdeungdomslag med. Dette utgjorde 10 delprosjekt når ein reknar med Rogaland Bygdekvinnelag som har det overordna ansvaret.

Prosjektarbeid er tidkrevande og det har vore mykje arbeid for dei laga som har vore med i tre år, men det var samstundes utviklande, samlande og lærerikt. Prosjektet har styrka samarbeidet internt i eigen organisasjon, vektlagt samarbeidet med andre gode krefter lokalt for å fremje matglede og matkunnskap i heile fylket.

Prosjektet har vore ein suksess. Alle laga fullførte. Dei har fått masse nye kunnskaper innanfor drift av prosjekt og det har vore eit godt samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Tillitsvalde og administrasjonen i Gjensidige har gitt god støtte og stilt opp både digitalt og fysisk på møter. Dei kom med god råd og veiledning undervegs. Dei viste god forståing for korleis frivillige lag arbeider og ga oss bedre tid på prosjektet på grunn av pandemien.

 

Kjøkkenhage. Sandnes Bygdekvinnelag

Kjøkkenhage/Sandnes Bygdekvinnelag

Imsland-,Skjold-,Tysvær- og Vats bygdekvinnelag

Imsland-,Skjold-,Tysvær- og Vats bygdekvinnelag                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluttrapport frå BNM- 2023 Flott sluttrapport frå "Bygdekvinner deler matglede" Bygdekvinner nyt(t)er maten; Sandnes bygdekvinnelag sitt arrangement 25.10.23 Bjekreim bkl - prosjekt- sykurs Imsland bkl- BNN- kråtekakekurs Hjelmeland bkl-prosjekt- Surdeigkurs med Maggi Gausel Time bygdekvinnelag-prosjekt;Bygdekvinner nyt(t)er maten."Mat og helse" Referat fra 2 møte i BNM 25 april 2023 (1).docx Bjekreim bygdekvinnelag:"Kompelukke" Reportasje i "Dag og Tid" 4.8.23: Rreferat fra 3 AU møte i BNM.docx Infomøte ad nytt prosjekt: BNM. 28.2.23. Scandic hotell. Info om nytt prosjekt- Bygdekvinner nyt(t)er maten Brev :Vennligst send inn info om arrangement de har hatt eller skal ha Referat frå 4. møte i AU i BNM Referat fra 5 møte i AU for BNM.docx Siste møte i AU/Bygdekvinner nyt(t)er maten