Distriktsstyret Vestfold Bygdekvinnelag 2021
Distriktsstyret Vestfold Bygdekvinnelag 2021

Distriktsstyret Vestfold Bygdekvinnelag 2021

Leder / Hjemmeside- og Facebookansvarlig                   

Lene Kristin Bråtejorde                Hillestad
tlf: 911 26 526
e-post: leder.vbk@gmail.com      

Nestleder   
Tove Moland                   Kjose
tlf: 468 78 860
e-post: nestleder.vbk@gmail.com      

Sekretær           
Åse Marie Holm                           Ramnes
tlf: 902 06 807
e-post: aasemar@online.no

Kasserer           
Helene Flo Kjennerud                   Hof            
tlf: 982 19 789         
e-post: helk@online.no

Styremedlem  
Gerd E. Helgeland                         Lardal   
tlf: 908 70 861
e-post: gerd.helgeland@gmail.com                      

Styremedlem
Siv Sommerstad                           Andebu
tlf: 482 27 980
e-post: siv.sommerstad@gmail.com

1. Vara   
Ambjørg Marie Akerholt                       Vivestad
tlf: 924 58 433
e-post: aker_amb@hotmail.com           

2. Vara
Mette Hovland                              Tjølling
tlf: 918 07 278
e-post: mettehovland@hotmail.no

3. Vara
Beate Therese Lanner                 Tanum
tlf: 416 85 249
e-post: the-lann@online.no

 

 

25.

Mar

Vestfold Bygdekvinnelag
Bli medlem