Du er velkommen på møtene selv om du ikke er medlem!

Møteprogram høst 20 og vår 21

 

Møter/aktiviteter høst  2020 vår  2021

24.august: Besøk på NOAtun - redningsselskapets base i Horten . Vi får omvisning og orientering om drift.                                                    .

19. september: Besøk på Lokalhistorisk museum i Horten med orientering og omvisning

19.oktober: Årsmøte. Orientering om arbeidet med Coronnasmitte i Hjemmetjenesten i Horten v/Stine Johannessen

                                   En orientering om Guatemaleprosjektet v/ Bente Aas-Haug                                                                                    I Kirkestua kl.19.00

23.november: Bokmøte  Heidi Berg Kjuus fra Horten bibliotek forteller om årets bøker. Annlaug selger kranser                                       På Bygdehuset i klubblokalet  kl.19.00

2021

18.januar: Vi bruker bygg til mat! Inviterer Bondelaget til mat med bygg                                                                                                     Bygdehuset kl. 19,00

15.februar: Besøk hos Osteprodusent Kooth i Botne

22.mars: Vi hilser på den nye Sognepresten Stina Frøvold Torgrauten                                                                                                      Bruserud kl 19,00

19.4: Avleggerauksjon Bygdehuset kl. 1900.

31.mai: Utflukt, mål ikke fastsatt

Andre aktiviteter som bygdekvinnelaget har:                    

onsdag 21. oktober Servere lammegryte på Seniorkafe

Søndag 18. oktober Høsttakkegudstjeneste. Vi pynter med «markens grøde" i Kirken

Prøver å få til en teatertur i mars

Bli medlem