Leder  i de siste 3 år, Anne Berit Finden, takker av, og fikk takketale fra styret ved nestleder Inger Johanne Gran og en flott orkidé overrakt av sekretæren, Åse Kristine Guthus.
Leder i de siste 3 år, Anne Berit Finden, takker av, og fikk takketale fra styret ved nestleder Inger Johanne Gran og en flott orkidé overrakt av sekretæren, Åse Kristine Guthus.
Lilla orkidé til en lilla dame
Lilla orkidé til en lilla dame
Avtroppende og påtroppende leder, Anne Berit Finden og Marianne Løchen
Avtroppende og påtroppende leder, Anne Berit Finden og Marianne Løchen

Årsmøte

Vi tenker at dette er blant årets viktigste møter.

Vel gjennomført årsmøte, skjønt denne gangen var ikke regnskapet ferdig så vi må ha ekstraordinært årsmøte for godkjenning av revidert regnskap.

Et skjær i sjøen, men dette ordner seg.

Etter at valgkomiteen ved Torunn B Solberg hadde ledet oss stødig gjennom valget sto vi med ny leder. Anne Berit Finden fortalte at hun hadde planlagt 3 år som leder, så nå var hun fornøyd med at Marianne Løchen tok over klubba.

Idemyldringen fylte arkene etterhvert som kvelden led på, og det nye styret kunne ta med seg mange forslag til årsplaninnhold.

Bli medlem