Årsmøte 2020

Årsmøte i Nykirke bygdekvinnelag 19.oktober 2020.

Møtet ble avholdt i Kirkestua med 17 frammøte medlemmer.

Vi behandlet de formelle sakene og vedtok gaver som skal deles ut til utvalgte formål,

Valget ble gjort etter valgkomiteens innstilling.

Leder Bente Aas-Haug og Kasserer Anlaug Sundby Fjeld takket nei til gjenvalg,

og da ble Berit Borgen valgt til ny leder og nytt styremedlem ble Anne Kjær Moskvil.

De som gikk av ble behørig takket for lang og trofast insats i styret. Begge har vært i styret veldig lenge.

Ny leder og nytt styremedlem ble hilst velkommen og ønsket lykke til i arbeidet i styret. 

Bli medlem