Styret i VBK 2020

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag 2020

Leder                 
Linda Merete Hansen                  Kjose
tlf: 951 89 513
e-post: lindamhansen.1978@gmail.com 

Nestleder / Hjemmeside- og Facebookansvarlig      
Lene Kristin Bråtejorde                Hillestad
tlf: 911 26 526
e-post: lenekb@online.no      

Sekretær           
Åse Marie Holm                           Ramnes
tlf: 902 06 807
e-post: aasemar@online.no

Kasserer           
Helene Flo Kjennerud                   Hof            
tlf: 982 19 789         
e-post: helk@online.no

Styremedlem  
Kirsti Lund                                     Stokke   
tlf: 991 60 337
e-post: kirstilund@hotmail.com                      

Styremedlem
Siv Sommerstad                           Andebu
tlf: 482 27 980
e-post: siv.sommerstad@gmail.com

1. Vara   
Gerd E. Helgeland                        Lardal
tlf: 908 70 861
e-post: gerd.helgeland@gmail.com            

2. Vara
Mette Hovland                              Tjølling
tlf: 918 07 278
e-post: mettehovland@hotmail.no

3. Vara
Beate Therese Lanner                 Tanum
tlf: 416 85 249
e-post: the-lann@online.no

 

 

Bli medlem