Statsråd Helgesen får gratulasjoner og kake fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr for regjeringens beslutning om å ikke tillate import av GMO-mais og -raps. Foto Helle Berger.
Styreleder Cesilie Aurbakken og daglig leder Aina Bartmann i Nettverk for GMO-fri mat og fôr på vei inn til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto Helle Berger.

En seier for forbrukerne og trygg matproduksjon

Regjeringens nei til import av maisen 1507 er en klok og framtidsrettet beslutning. Med Regjeringens klare vedtak vil Norge fortsatt ha en matproduksjon fri for bruk av genmodifiserte organismer (GMO).

 

Regjeringen har nå sagt nei til import av fire genmodifiserte planter i Norge; tre rapsplanter og én mais. De tre rapsplantene blir forbudt fordi de kan skade norsk natur. Regjeringen sier også nei til import av den omstridte genmodifiserte maisen 1507 ut fra etiske betraktninger da denne maisen skal dyrkes i et annet land med et sprøytemiddel (glufosinat-ammonium) som er så helse- og miljøskadelig at det er forbudt i Norge.

Begrunnelse for vedtaket

- Det er ekstra gledelig at regjeringen slår fast at hensyn til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk kan utgjøre et selvstendig nektelsesgrunnlag sier styreleder Cesilie Aurbakken og generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

Regjeringen sier at beslutningen om forbud mot import av mais 1507 er tatt ut fra etiske vurderinger og ikke fordi maisen utgjør en helse- eller miljørisiko i Norge. Dette er en svært viktig avklaring av intensjoner og praktisering av den norske genteknologiloven.

Forbrukermakt

Aurbakken understreker videre at Nettverket er svært fornøyde med at Regjeringen legger så stor vekt på at GMO-politikken i størst mulig grad bør være i samsvar med befolkningens moralske overbevisninger og samfunnets etiske normer. I denne sammenheng viser departementet til holdninger som er fremkommet både i Forbrukerundersøkelsen fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) på oppdrag fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

I Regjeringens begrunnelse heter det videre at store forbrukerorganisasjoner, landbruksnæringen, COOP Norge, REMA og NorgesGruppen for tiden arbeider aktivt for å holde genmodifiserte varer borte fra det norske markedet. Regjeringen slår derfor fast at for en stor gruppe forbrukere i Norge vil derfor neppe markedsadgang med merking av GMO være tilfredsstillende. Her dreier det seg om etiske betraktninger og verdier som ikke gjelder en liten samfunnsgruppe, men verdier som er mer allmenngyldige, og som en betydelig del av befolkningen mener staten har et ansvar for å ivareta.

Trygg matproduksjon

Norges Bygdekvinnelag er medlem av Nettverk for GMO-fri mat og fôr fordi vi opptatt av trygg mat og en bærekraftig matproduksjon både i Norge og resten av verden. Nettverket består av 18 miljø-, solidaritets- og landbruksorganisasjoner i Norge. Med Regjeringens klare nei til import av maisen 1507, vil Norge fortsatt ha en matproduksjon fri for bruk av genmodifiserte organismer (GMO).

Bli medlem