Vi lytter: Forslag til politisk plattform sendes nå ut til dere alle på høring. Lokallagene i bygdekvinnelaget må innen 15. januar gi oss høringssvar. For fylkeslagene er fristen 1. februar. Foto: Helle Cecilie Berger.
Vi lytter: Forslag til politisk plattform sendes nå ut til dere alle på høring. Lokallagene i bygdekvinnelaget må innen 15. januar gi oss høringssvar. For fylkeslagene er fristen 1. februar. Foto: Helle Cecilie Berger.

Fortell oss hva vi skal brenne for i bygdekvinnelaget

Forslag til politisk plattform for Norges Bygdekvinnelag er nå sendt ut på høring til våre lokallag.

Hva skal til for å skape gode liv i levende bygder? Nå inviterer vi alle dere i våre lokallag til å fortelle oss hva vi skal jobbe for politisk framover.

Norges Bygdekvinnelag skal være en politisk uavhengig organisasjon, men det hindrer oss ikke i å enes om en politiske plattform der vi formidler hva vi mener er en riktig samfunnsutvikling og hvorfor. 

I juni 2018 inviterer Norges Bygdekvinnelag til landsmøte i Harstad. Da samles delegater fra hele landet for å diskutere hva som er viktig for at vi skal være en attraktiv og slagkraftig organisasjon i dag og i framtiden, og bestemme vår endelige politiske plattform.

GODE LIV I LEVENDE BYGDER

I forslaget til politisk plattform starter vi med å fortelle hva som skal til for å skape det gode livet i et levende bygdesamfunn:

Norges Bygdekvinnelag ønsker et samfunn der alle har like muligheter uavhengig av hvor de bor.

Langsiktig og kunnskapsbasert forvaltning av menneskelige, kulturelle og naturgitte ressurser i hele landet har bidratt til at Norge i dag er blant verdens beste land å bo i. Dette er også en bærekraftig samfunnsmodell for framtida. 

Hva synes dere om denne og andre formuleringer i politisk plattform? 

Viktige temaer i forslag til politisk plattform er:

  • Gode liv i levende bygder
  • Likestilling, inkludering og mangfold
  • Mat og miljø

Hva synes dere om temaene vi har foreslått? 

VI HÅPER PÅ GODE DISKUSJONER

Norges Bygdekvinnelag oppfordrer dere alle til å bruke denne anledningen til å skape en god diskusjon i lokallaget deres for å finne svar på hva dere mener bør være en god politikk i tida framover for Norges Bygdevinnelag. Høringssvarene vil danne grunnlag for forslaget som legges fram på landsmøtet.

HØRINGSSVAR OG FRIST

Vedlagt finner dere forslag til politisk plattform og word-dokumentet «Svar: Her kan lokallagenes skrive innspill til politisk plattform» som dere kan benytte for å gjøre arbeidet med høringen enklere.

Høringsfristen er 15. januar 2018 for lokallagene og 1. februar 2018 for fylkeslagene.

Høringssvaret kan sendes til Norges Bygdekvinnelag på følgende måter:

Høringsdokumentene finner dere også på bygdekvinnelaget.no under organisasjonsdokumenter.

HAR DU SPØRSMÅL?

Har du spørsmål til politisk plattform, ta gjerne kontakt med Cesilie Aurbakken cesilie.aurbakken@bygdekvinnelaget.no eller gunn.sorum@bygdekvinnelaget.no.

 

Her finner du informasjon om politisk plattform og svarskjema:

Bli medlem