Fotokollasj laget av bilder tatt av Ingun Maritt Orderud - Sørum Bygdekvinnelag
Fotokollasj laget av bilder tatt av Ingun Maritt Orderud - Sørum Bygdekvinnelag

Årsmeldinger

Her finner du årsmelding for de siste årene.

I tilegg til årsmeldingen finner du i disse tekstene oversikt over soner, rulleringer og oversikt over lokallag i Akershus. 

Bli medlem