Bilde av artikkel slik den er publisert i Nationen 07.03.2020.
Bilde av artikkel slik den er publisert i Nationen 07.03.2020.
FN sine Bærekraftsmål
FN sine Bærekraftsmål

25 år siden Beijing – og hva nå?

FNs 17 bærekraftsmål er en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nr 5 sier at verden skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. Likestilling er en menneskerett. Akershus Bygdekvinnelag setter spesielt fokus på dette på Den internasjonale kvinnedagen 8.mars.

 

Det er heldigvis mye å glede seg over i verden trass i dystre nyheter blant annet om sykdom, kriger, ulykker og vold. I følge www.fn.no er verden i dag et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere. Det gjelder særlig innenfor kvinnelig omskjæring og barneekteskap. Men dessverre gjøres det ikke nok med grunnproblemene for ulikhet mellom kjønn. Vi er altså ikke i mål, og derfor arbeider mange privatpersoner og organisasjoner for å bedre kvinners situasjon – og dermed også bedring av barnas og familiens liv. Det er naturlig å ha et spesielt fokus på dette arbeidet på Den internasjonale kvinnedagen 8.mars.

FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing utarbeidet i 1995 en handlingsplan som forplikter regjeringene til å arbeide med likestilling ut ifra et integreringsprinsipp. Forebyggende og eliminerende tiltak mot alle former for vold mot kvinner er et av mange tiltaksområder. Norges Bygdekvinnelag var representert i Beijing som del i organisasjonens lange tradisjon for internasjonalt engasjement. Akershus Bygdekvinnelag, med 23 lokallag og rundt 1100 medlemmer, er en del av Bygdekvinnelagets tradisjon med internasjonalt arbeid for et bedre liv for kvinner. Nå er det fokus på Guatemala. - Det finnes mange interessante fellespunkter mellom Norges Bygdekvinnelag og kvinnene i Guatemala, sier Grethe Brundtland, styremedlem i Bygdekvinnelaget. - Flere av kooperativene er engasjert i håndarbeid, i hovedsak veving og brodering, og tradisjonsmat og kultur. Dette har vært avgjørende for at Guatemala ble valgt som prosjektland.

Vold mot kvinner minsker deres selvutfoldelse og livsvalg både i Guatemala og ellers i verden. Én av tre kvinner i verden opplever fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. For å få slutt på volden må vi utfordre og endre de underliggende maktstrukturene som diskriminerer kvinner og jenter. Vold blir tåkelagt både i privat og offentlig sfære, i fred og ikke minst i krig. Nylig fikk vi høre om og fra en russisk kvinne som fikk begge hender hogget av fordi hun ville skilles. I den forbindelse ble det opplyst at hvert 40. minutt blir en kvinne drept.

FNs 17 bærekraftsmål er en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nr 5 sier at verden skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. Kvinner må ha tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter og sikkerhet mot vold fordi det er nødvendig for utvikling i et land.

Akershus Bygdekvinnelag
Ingrid Grene Henriksen

 

Bli medlem