Leder Ingrid Grene Henriksen
Leder Ingrid Grene Henriksen
Delegater underveis i møtet
Delegater underveis i møtet
Delegater underveis i møtet.
Delegater underveis i møtet
Vigdis Jordal sammen fylkesleder Ingrid Grene Henriksen
Vigdis Jordal sammen fylkesleder Ingrid Grene Henriksen
Ordstyrer Inger Johanne H. Sveen og Ellen Krageberg, styreleder i Norges Bygdekvinnelag.
Ordstyrer Inger Johanne H. Sveen og Ellen Krageberg, styreleder i Norges Bygdekvinnelag.
Ingrid Grene Henriksen fylkesleder i Akershus holder sin årsmøtetale.
Ingrid Grene Henriksen fylkesleder i Akershus holder sin årsmøtetale.
Vigdis Jordal engasjerte under sitt årsmøteforedrag
Vigdis Jordal engasjerte under sitt årsmøteforedrag
Ellen Krageberg styreleder i Norges Bygdekvinnelag
Ellen Krageberg styreleder i Norges Bygdekvinnelag

Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag

Fylkesårsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag ble gjennomført i samarbeid med Blaker Bygdekvinnelag og Sørum Bygdekvinnelag på vakre Smakfulle Rom i Sørum. 

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, hadde fylkesstyret  lagt fram forslag til en resolusjon – Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle – stilet til Regjeringen. Den ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Tradisjonen tro holdt fylkesleder tale til årsmøtet. Mange delegater tok ordet, og mange var også aktive i generaldebatten. Det sittende styret ble gjenvalgt.  
Vigdis Jordal holdt et engasjerende årsmøteforedrag – Du er det du gir, og Ellen Krageberg, styreleder i Norges Bygdekvinnelag, informerte om aktuelle saker i organisasjonen.
Før årsmøtet ble satt, var det hilsen fra de to lokallagene og ordfører Marianne Grimstad Hansen, og vi fikk bli med Jørgen Kirsebom på en ”fotorundreise”. Det er hyggelig å vise lokale krefter på et årsmøte, og lokallagene hadde engasjert Turid Rikheim som hadde fotoutstilling, Grende husflidslag viste fram håndarbeidsprodukter, bl.a. Sørumvotten, og Sørum leikarring sang og danset. 

Vedlagt følger leders tale i sin helhet.

 

Bli medlem