Nytt Styre
Nytt Styre
Årsmøteforedrag
Årsmøteforedrag
Irene Furulund hilser
Irene Furulund hilser
Oppstart 1
Oppstart 1
Oppstart 2
Oppstart 2

Årsmøte på Aaraas i Nittedal

11. mars hadde Akershus Bygdekvinnelag sitt årsmøte på Aaraas Gård. Alle lokallagene var representert. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, var det årsmøteforedrag ved Safia Abdi Haase. Det ble også delt ut en rekke priser.

Lørdag 11. mars samlet det seg over 60 kvinner i Nittedal for å holde årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag. Nittedal/Hakadal Bygdekvinnelag og Rælingen Bygdekvinnelag var medarrangør og hadde funnet fram til lokalitetene. Etter velkomsthilsen fikk vi en presentasjon av Nittedal ved ordfører Hilde Thorkildsen. Deretter fortalte Margrethe Henden Aaraas om gården, familien, og hvordan de hadde valgt å gjøre gården om til et sted der de tok imot selskaper av ulike slag.

Selvsagt ble det behandlet årsmelding, regnskap og alt som hører til et årsmøte, men delegatene husker kanskje beste det fargerike årsmøteforedraget som Safia Abdi Haase hadde kalt «Vi har så mye felles!» Det inneholdt sterke og engasjerende fortellinger om hennes opprinnelige kultur og hvordan hun og døtrene hadde opplevd å bli møtt da de kom til Norge.

Etter lunsj overbrakte sentralstyremedlem i Norges Bygdekvinnelag, Irene Furulund, hilsninger fra organisasjonen og fortalte om satsningsområder framover. Innimellom de andre postene ble det delt ut priser. Frogn Bygdekvinnelag fikk prisen «Best på sosiale medier» for å ha en flott Facebook Side og ellers være flinke til å profilere seg i aviser og andre medier. Ski Bygdekvinnelag fikk «Stå-på-prisen» for best aktivitet, og Østre Udnes Bygdekvinnelag kapret både «Best i vekst» og «Unge Bygdekvinner» for å ha vervet flest unge medlemmer.

Mot slutten av dagen var det valg. Marit Bjerke Tomter (Rælingen) ble gjenvalgt som leder. Jorun Henriksen (Frogn) var ikke på valg, mens Liv Kristin Brattum (Asker) og Bodil Berg (Kråkstad) ble gjenvalgt for henholdsvis to og ett år. Line Skallerud Lunder og Eva Øvren ble erstattet av Ingrid Grene Henriksen (Eidsvoll) og Christine Skjellum Eriksrud (Aurskog-Høland), begge valgt for to år.

Etter årsmøtet reiste de fleste delegatene videre til Quality Hotel Olavsgaard for festmiddag. Mange overnattet også og kom tilbake til Aaraas Gård neste dag for lokalt inspirasjonsseminar, men det er en annen historie.

(Bildene er tatt av Ane Aanerud Grøndahl og Jorun Henriksen.)

Fylkesårsmøte

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. I følge Norges Bygdekvinnelags vedtekter skal lokallagene være tilknyttet et fylkelag som skal ha årsmøte hvert år i mars. Årsmøtet velger styre for laget og godkjenner årsmelding og regnskap, og det vedtar arbeidsplan og budsjett for kommende arbeidsår.

Bli medlem