Utstyr ønsket til personer rammet av leirskedet i Gjerdrum
Utstyr ønsket til personer rammet av leirskedet i Gjerdrum
Engler i snø foto Christine Eriksrud
Engler i snø foto Christine Eriksrud

Bistand til berørte av leirskred.

Natt til 30.desember 2020 ble Gjerdrum kommune og det lille samfunnet Ask rammet av et leirskred. Hva kan så et Bygdekvinnelag gjøre?

Lite visste vi at Covid -19 bare skulle være en liten del av det tragiske året 2020. Vel, liten var det nok ikke da den preget det meste av år tyveyve eller totusenogtjue. Men det som har gjort mest inntrykk for de fleste er nok likevel den tragiske hendelsen natt til 30. desember. Da et leirskred sørget for at ca 1000 personer i Gjerdrum kommune ble husløse eller evakuert og 10 personer mistet livet. Alt på tragisk vis. Når en slik ulykke rammer et lite samfunn blir en sjokkert og litt handlingslammet. Hvordan kan en bistå best mulig?

Leder i Akershus Bygdekvinnelag, Marit Helene Lund og leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen, har begge hatt kontakt med lokallagsleder i Gjerdrum Bygdekvinnelag relativt tidlig.

Infomasjon til lokallagsledere ble sendt ut fra distrikststyret. Da ble følgende melding sendt alle lokallagsledere:

"Distriktsstyret i Akershus har kontakt med Gjerdrum Bygdekvinnelag gjennom leder Hilde Olstad. (...)
Vi har tilbudt hjelp om det er noe vi kan bidra med på kortere og lengre sikt. Inntil situasjonen har roet seg er det ikke annet vi kan gjøre enn å sende sympatimeldinger og vise omsorg. Så kommer det en tid når Gjerdrum Bygdekvinnelag har oversikt over hva de kan ha behov for, og da skal vi står klare til å hjelpe!
Vi tenker på bygdekvinnene og alle i Gjerdrum som opplever denne ufattelige tragedien!
Måtte 2021 bli et godt år! "

Distriktstyret har og forsøkt vise sin omsorg på Facebook. Men ord blir fattige og en vet ikke riktig hva en skal skrive/si.

Etter at lokallagsledere fikk mail med informasjon fra distriktsstyret fikk vi en henvendelse med ønske om sakser og garn.

Lokallagsleder Marit Helene Lund og styremedlem Kari F. Luke ordnet dette. På bildet ser dere noe av det Akershus Bygdekvinnelag gav etter forespørsel. Og vedlagt finner dere brevet som fulgte med gavene.

Bli medlem