Kreativt mangfold - gode samtaler
Kreativt mangfold - gode samtaler

Bygdekvinnetreff - Kreativt mangfold.

Fylkesstyret ønsker å skape en felles arena for kunnskaps- og erfaringsdeling og inviterer styrene i lokallagene til bygdekvinnetreff med tema kreativt mangfold. Dette arrangementet vil erstatte sonestyremøtene som i år skulle vært holdt av bygdekvinnelagene i Blaker, Enebakk, Gjerdrum og Rælingen. Lagene har vært med på forarbeidet til bygdekvinnetreffet. Det vil foregå 17.november kl. 9:30 - 15:30

BYGDEKVINNETREFFET er planlagt som oppfølging av inspirasjonsseminaret i mars 2018 der temaet var MANGFOLD. Når vi nå ønsker å legge til begrepet kreativt, er det for å
ta en ny ”runde” og inspirere til å tenke litt ”nytt og utradisjonelt” og skape enda bedre arrangement for å inkludere nykommere i lokallagene og bygdene. Prosjektet KvinnerUT avsluttes i 2018, og det er viktig å bidra til å videreføre intensjonen med prosjektet slik at det blir en del av arbeidet i lokallagene i framtida. Kreativiteten skal blomstre og samtalene høres! Viktig! Ta med lagets arbeidsplan for 2019!

BYGDEKVINNETREFFET vil også ha fokus på formidling av budskap til forskjellige målgrupper – som f.eks. egne medlemmer, bygdefolket og nye i bygda. Anne Cathrine Wangberg, rådgiver i Norges Bondelag, vil lede oss gjennom denne delen av programmet. Kanskje vi får lære litt om å bruke avisene og pressa også? Slik vil vi bli i stand til å formidle organisasjonens og lokallagets verdier, hva som tilbys og hva en kan få være en del av.
Målet kan være å få nye medlemmer!

For å gjøre oss trygge på og få kunnskap om egen organisasjon, vil bl.a. Norges Bygdekvinnelags nye satsing Organisasjonsskolen, organisasjonsdokumenter, nye tiltak og rutiner bli presentert. Ta med Vedtekter, Politisk Plattform og Arbeidsplan 2019 – 2020.
I denne sekvensen blir det også tid til spørsmål og svar .

På grunn av begrenset plass i lokalene kan det hende vi må redusere antall deltakere fra hvert styre, men vi skal gjøre vårt beste for å få plass til alle. Stinn brakke er stas! Det blir selvfølgelig mat og kaffe og mer til! Det er gratis å delta fordi Voksenopplæringsforbundet i Akershus (VOFO Akershus) har bevilget midler til bygdekvinnetreffet.
Påmeldingsfrist er 31.oktober til ingridgrene@gmail.com.

Vi håper denne invitasjonen frister og ser fram til å høre fra og møte lokallagsstyrene!
Med hilsen fylkesstyret.

Bli medlem