Rips - foto Christine Eriksrud
Rips - foto Christine Eriksrud

ETTERLYSNING : - Kandidater til "Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018"

Kjenner du noen som har startet, eller har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Da kan det være 300 000 kroner å hente i Innovasjon Norge!

Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Hvem blir årets prisvinner i Oslo og i Akershus?

 

Målgruppe: Prisen går til en bedrift som har startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser.

 

Kandidatene vurderes etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, herunder

o   Økonomisk resultat/lønnsomhet

o   Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet

o   Miljømessig som utnyttelse av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslipp

  • Innovasjon / nyskaping

 

NB!  Påmeldingsfrist er 20.august

Les mer om kåringen på våre nettsider, se vedlagte lenke her.  Her finner dere også det elektroniske søknadsskjemaet som skal benyttes ved innmelding av kandidater! 

Bli medlem