Hennes liv og helse – hennes valg

Så er dags igjen: Vi må minne hverandre på at alle jenter og kvinner i verden ikke har det slik vi skulle ønske. Noen vil nok si at slik er det også for gutter og menn. Det er sant. Men der det er vanskelig for mennesker i utviklingsland, er det verst for jenter og kvinner. I oktober er det fokus på dette både på jentedagen og i forbindelse med årets TV-aksjon

Den internasjonale jentedagen 11.oktober ble etablert av FN i 2012 for å rette søkelyset mot de utfordringer jenter møter og som hindrer dem i å få oppfylt grunnleggende rettigheter. Mange organisasjoner, myndigheter og privatpersoner gjør en stor innsats for å bedre livet for jenter og kvinner i Sør, som er begrepet som brukes for å betegne utviklingsland. Det er oppnådd mange viktige resultater når det gjelder jenters og kvinners levekår, men fortsatt er det mye ugjort.

Å stoppe skadelige skikker og endre jenter og kvinners status er et mål når Regjeringens strategi på dette området legges fram sammen med Plan Norge på årets jentedag.  Skadelige skikker er bl.a. omskjæring, barneekteskap og vold. Regjeringen oppfordrer oss til å gjøre denne innsatsen sammen, og det betyr at jeg og du er invitert til å bidra. Vi må også være vaktbikkjer og se til at Regjeringen gjør det den lover på dette området. Strategien som legges er fram til 2030. Er vi i mål da?

NÅ ER DET HENNES TUR er budskapet for årets TV-aksjon som går av stabelen 20.oktober. Inntektene går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Det passer godt sammen med Regjeringens strategi, og jo flere vi er jo mer får vi gjort. Vi kan alle bidra! Og den viktigste turen i år går du som bøssebærer i to timer søndag 20.oktober. Registrer deg på www.blimed.no

Å bestemme over egen kropp, rett til å si ja og nei, er ikke en selvsagt rett for alle jenter og kvinner. Med TV-aksjonsmidler skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn og hvor mange de vil ha. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet og fødsel og som nybakte mødre. Jenter må få tilgang til bind og sanitærartikler og toalettforhold slik at de kan gå på skolen også når de har menstruasjon. En rapport utgitt av UNESCO anslår at en av ti jenter mister så mye som 20 % av skoleåret på grunn av menstruasjon.

Å få slutt på vold mot kvinner er også et viktig tiltak i årets TV-aksjon. Målet er å engasjere over 10 000 menn som ambassadører for endring. Mange menn tror at de har rett til å utøve vold mot jenter og kvinner, for slik har det alltid vært i deres familie eller kultur. Når menn også blir involvert i arbeidet for å bedre jenter og kvinners liv, så blir også mennenes liv endret og bedret.

Alle kan vi gjøre noe der vi er for å gjøre verden til et bedre sted å leve for alle.
Og: Støtter du en kvinne, støtter du en familie, en landsby og et land.

Ingrid Grene Henriksen
Leder Akershus Bygdekvinnelag
og med i Akershuskomitéen - TV-aksjonen CARE 2019

Bli medlem