Informasjon fra Akershus distrikt.

 

Kjære alle sammen!                                                                                           

GODT NYTT ÅR!

Håper at det er bra med dere.  Nå blir dagene lysere og lengre og bringer varsel om at våren nærmer seg. Vårutsendingen fra NBK er kommet med nyttig lesestoff. Hører at mange av dere er flinke til å gå tur og det er positivt for kropp og sjel.

De første ukene i det nye året ble preget av skredkatastrofen i Gjerdrum – hele Norge var i sjokk. Vi tenker på bygdesøstrene våre i Gjerdrum hver dag og håper at de får den hjelpen og støtten de trenger. Det kommer en artikkel i neste nummer av bladet Bygdekvinner med tittel, Å være der for hverandre.

Årsmøtet 2021 var i utgangspunktet berammet til 13. mars. Sammen med vertskapslaga Kråkstad og Ås kom vi tidlig i gang med et godt samarbeide. Vitenparken i Ås ble booket, likeså ordfører og underholdning. Vi gledet oss til å holde et fysisk, normalt årsmøte hvor vi igjen kunne treffe hverandre. At koronapandemien var bekjempet innen mars tok vi som en selvfølge. Slik ble det ikke!

På distriktsledermøte 19. januar oppfordret styret og administrasjonen i NBK alle distriktsstyrene til å holde årsmøtene digitalt innen 1. mai. Det kjennes ok at en klar og endelig beslutning er tatt slik at vi slipper å leve i uvisshet og bruke tid og energi på planlegging av noe som vi i neste omgang sannsynligvis måtte avlyse.

Vedtak på vårt siste styremøte ble at Årsmøtet i ABK 2021 blir på Teams lørdag 17. april. Digitalt årsmøte har vi aldri hatt før så nå må vi hente ny kunnskap. Eline Stokstad Oserud har takket ja til å være møteleder. Eline er en flink og ryddig dame som ledet telefonårsmøtet i fjor. Vi har jevnlig kontakt med valgkomiteen som jobber bra.

Nyheten om det muterte korona-viruset kom som et slag i ansiktet da vi begynte å se litt lysere på situasjonen. Mange føler frustrasjon og oppgitthet. Nå er det imidlertid viktigere enn noen gang å holde kontakt og ta vare på hverandre. Kreativiteten i lokallaga blomstrer til tross for strenge smitterestriksjoner. Flere lag har holdt digitale styremøter mens andre har møtt hverandre med saksliste utendørs.  I dagene med kram snø ble det laget snømenn og snø-damer i kunstneriske former og fasonger. Vi hører om digital lesesirkel og geriljabroderi. Vår nestleder Gro, som er en aktiv dame, går tur med både Frogn og Ås bygdekvinnelag. Yvonne Skjulestad, leder i Asker bygdekvinnelag forteller hvordan styret delte medlemslista mellom seg og ringte til alle medlemmene slik at de fikk en kjærkommen og hyggelig prat på telefon. Omsorg satt i system – et eksempel til etterfølgelse!

Vi må tro at den vanskelige situasjonen vi opplever nå vil gå over!  I mellomtida skal vi holde avstand, bruke munnbind, håndsprit, såpe og vann.

Riktig god helg!

TA VARE!

Vennlig hilsen

Akershus Bygdekvinnelag

v. distriktsleder Marit Helene Lund

P.s.: Minner om fotokonkurransen som vi har startet på Facebook

Bli medlem