Frogn Bygdekvinnelag synger sin jubilemums sang Foto: Christine Eriksrud
Frogn Bygdekvinnelag synger sin jubilemums sang Foto: Christine Eriksrud
Ane Grøndahl fra Østre Udnes forteller om lagets arbeid. Foto: Christine Eriksrud
Ane Grøndahl fra Østre Udnes forteller om lagets arbeid. Foto: Christine Eriksrud
Monika Flatabø fra Studieforbundet Næring og samfunn. Foto: Christine Eriksrud
Monika Flatabø fra Studieforbundet Næring og samfunn. Foto: Christine Eriksrud
Gunn Jorun Sørum holder organisasjonskurs. Foto: Christine S. Eriksrud
Gunn Jorun Sørum holder organisasjonskurs. Foto: Christine S. Eriksrud
Sosan Asgari Mollestad og Narges Pourzia. Foto: Christine S. Eriksrud
Sosan Asgari Mollestad og Narges Pourzia. Foto: Christine S. Eriksrud
Inspirasjon til aktiviteter en kan gjennomføre i lokallaget.
Inspirasjon til aktiviteter en kan gjennomføre i lokallaget.

Inspirasjonsseminar 11.mars.2018

Inspirasjonsseminaret i Akershus Bygdekvinnelag ble arrangert 11.mars. Tema for dagen var mangfold.

Dagen startet med Frogn Bygdekvinnelag som ble valgt ut av Norges Bygdekvinnelag til Årets lokallag 2016. De hadde en inspirerende presentasjon av mange aktiviteter. De har 8.marsarrangement, egne aktiviteter for unge bygdekvinner, foredrag og temaer for alle. De er bevisste at alle må med, og de må være godt synlige i bygda.

Videre presenterte Østre Udnes Bygdekvinnelag sine aktiviteter. De har fått Læringsprisen 2017 fra VOFO (Voksenopplæringsforbundet), Akershus. Laget har satset på kurs – mat, gjenbruk, lesesirkel for å nevne noe, og har fått flere nye medlemmer gjennom dette. De har temamøter, er med på Årnesdagene og Brød og sirkus.

Etter disse presentasjonene orienterte Ingrid Grene Henriksen om VOFO Akershus. Monika Flatabø fra Studieforbundet Næring og samfunn ga nyttige tips til lokallagene om registrering av kurs. Spørsmål kan lokallagene rette til www.naeringogsamfunn.no

Gunn Jorun Sørum sto for organisasjonskurset. Hennes tema var «Verving og aktivitet». Hvor er vi? Hvor vil vi? Lagene må sette konkrete mål. Hva må vi gjøre for å komme dit? God og variert aktivitet og et positivt miljø er den beste måten å holde på medlemmene og få nye.

Sosan Asgari Mollestad, prosjektleder for Norges Bygdekvinnelags prosjekt KvinnerUT, og Narges Pourzia, avdelingsleder for flyktingekontoret i Rælingen kommune,  hadde fått temaet KvinnerUt.  Sosan hadde en historisk gjennomgang av innvandrerhistorien og understreket frivillighetens rolle i inkluderingsarbeidet. Narges fortalte om rutiner og opplegg for flyktningene i kommunen. Hun mente vi må satse på førstegenerasjonen innvandrere. Lykkes det, klarer barna seg også. Hennes visjon: Grensesetting med kjærlighet!

Den nyvalgte lederen, Ingrid Grene Henriksen, takket alle for engasjement og deltakelse gjennom dagen.

Til slutt guidet Asker Bygdekvinnelag oss rundt Semsvannet. Det var små stopp underveis, blant annet med servering av deilige, hjemmebakte boller.

Bli medlem