Anne Lise Lund fra Ullensaker Bygdekvinnelag forteller litt om deres arbeid.
Anne Lise Lund fra Ullensaker Bygdekvinnelag forteller litt om deres arbeid.

Jeg en samfunnsaktør!

- var tittelen på årets inspirasjonsseminar i Akershus Bygdekvinnelag. En beroligende undertittel var: Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe. Slik er det i bygdekvinnelagsarbeidet. Det er lettere å få 10 personer til å ta ansvar for en sak hver enn å få en person til å ta seg av 10 saker. Det handler om dele arbeidet – og gledene. 

Professor Anna Haug fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) holdt et svært interessant og fengende foredrag med tittelen Mat og sunt kosthold. Det utløste mange samtaler og kommentarer, bl.a. i forbindelse med Eat-Lancet-rapporten som er levert. 
En del av dagen ble brukt til samtaler om prosjekter og satsingsområder i Bygdekvinnelaget, eventuelle utfordringer i lokallagene og å inspirere hverandre. Anne-Lise Lund fra Ullensaker Bkl, som for øvrig ble tildelt Stå-på-prisen på årsmøtet, fortalte om aktiviteter i og organisering av laget. Studieleder Liv Kristin Brattum hadde en gjennomgang av muligheter for temaer for kurs og møter. Bodil Berg gløder for Organisasjonsskolen, og Marit Stranna holdt et engasjert innlegg om hvor viktig det er å ta tak i temaet beredskap.
Dagens stunt var en morsom potetskrellekonkurranse under ledelse av mattradisjonsskoleentusiast Marit H. Lund. Vinner Astrid Hoel fra Kråkstad Bkl fikk med seg potetskreller og forkle hjem, og utfordrer Hanne Lersveen fra Ullensaker Bkl dro hjem med ny potetskreller. Potetene var gitt av Sigurd Enger i Akershus Bondelag, og de ble middag for noen denne dagen. Potetskrellet kom også til nytte – selvfølgelig!
Siden seminaret ble holdt på Lillestrøm, startet dagen med et interessant foredrag av Inger Elise Solberg om byens historie og kulturskatter. Været denne dagen fristet nok ikke så mange til å ta en tur i byen, men foredraget fristet absolutt til å komme tilbake.

 

Bli medlem